Bidrag/Stöd – Start av näringsverksamhet

För dem som är arbetslösa och vill starta ett företag finns möjlighet att under högst sex månader få ett "Stöd vid start av näringsverksamhet".

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Stöd till start av näringsverksamhet

Du är arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Men du har en idé som du tror att du kan utveckla till en affärsidé, d.v.s. någonting som du kan tjäna pengar på. Det du först bör fråga är om det finns en möjlighet att få gå en utbildning för att utveckla och konkretisera din affärsidé.

Nästa steg är att genom Arbetsförmedlingen få din affärsidé prövad av en konsult som bedömer om möjligheten till försörjning finns.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Konsultens bedömning tillsammans med hur Arbetsförmedlingen ser på dina förutsättningar att driva ett företag kan leda till att du beviljas ett ekonomiskt stöd under högst sex månader.

Stödet består av aktivitetsstöd och motsvarar den ersättning du får från arbetslöshetskassan. Precis som ersättningen från arbetslöshetskassan är stödet skattepliktigt. Möjligheten finns även för dem som inte får ersättning från någon arbetslöshetskassa att få stöd för att starta en verksamhet.

Tänk på att stödet är knutet till dig personligen och är till för att hjälpa till med den personliga ekonomin. Det ekonomiska stödet har ingenting med företaget att göra och ska inte blandas in i företagets ekonomi, budgetar etc.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får stöd. Försäkringskassan är sedan den myndighet som betalar ut stödet.

Villkoren för att kunna få stöd till start av näringsverksamhet är att du

  • ska ha fyllt 25 år
  • är eller riskerar att bli arbetslös
  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • har en definierad och godkänd affärsidé

För dig som ännu inte fyllt 25 år finns det även i vissa fall möjlighet att få stöd. Hör med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Ett av villkoren är att ha en definierad och godkänd affärsidé. Det gäller helt enkelt att prestera en väl genomtänkt affärsplan.

Gå till området som handlar om affärsplanen, där får du hjälp i ditt arbete med att formulera både affärsidé och affärsplan.

Hur processen fungerar rent praktiskt

Har du bestämt dig för att starta en egen verksamhet är det första du gör att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen. Den personen berättar sedan hur du ska göra och även om det finns någon kurs du ska gå. I vissa fall är det ett krav att man måste gå en kortare utbildning för att få söka bidraget.

På de flesta håll får man därefter fylla i en ganska omfattande blankett – istället för eller som komplement till affärsplanen. Vilka kraven än är ska du alltid göra en noggrann affärsplan eftersom det är ditt (framtida) företags viktigaste styrdokument – den gör du naturligtvis för din egen skull.

Blanketten och affärsplanen lämnar du sedan till din handläggare (ibland direkt till en småföretagarkonsult). Handläggaren lämnar materialet vidare till en konsult som är duktig inom området att starta och driva småföretag. Du kallas till en intervju hos konsulten där du får berätta om din affärsidé, dina planer etc.

Konsultens uppgift är att göra en ekonomisk bedömning över bärigheten i din affärsidé. Om det finns en möjlighet att ”leva på” företaget i framtiden d.v.s. kunna ge dig en varaktig sysselsättning.

Tänk på att du ska ”sälja in” både affärsidén och dig själv hos konsulten. Helt enkelt visa att du är rätt person till att driva just det företaget. Ta gärna med annat material som kan ha betydelse vid intervjun t.ex. betyg eller bevis på saker som visar att du kan genomföra det du tänkt dig.

Efter intervjun gör konsulten en bedömning och skickar ett utlåtande till din handläggare. Handläggaren är sedan den person som fattar beslutet om du ska få ”Stöd vid start av näringsverksamhet” eller inte.

Särskilt stöd

För dig som har ett funktionshinder och därmed nedsatt arbetsförmåga kan stödet kombineras med programmet ”Särskilt stöd vid start av närings- verksamhet”. Det särskilda stödet ska användas till exempelvis investeringar som ger dig möjligheter att, trots ditt funktionshinder, skapa goda förutsättningar för ditt företagande. Hur stort det särskilda stödet är kan din handläggare på Arbetsförmedlingen upplysa dig om.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar