Bifirma, parallellfirma och filialfirma

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är en bifirma?

Det är möjligt att registrera ett särskilt företagsnamn för en viss del av verksamheten, en s.k. bifirma. Firmalagen är tillämplig också på bifirmor och samma krav för registrering ställs på bifirman, till exempel att den har särskiljningsförmåga och inte är förväxlingsbar med andra företagsnamn eller varumärken.

Anmälan om bifirma kan göras antingen vid nybildning av företaget eller senare genom en ändringsanmälan.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ingen juridisk person

En bifirma är ingen egen juridisk person och får inte innehålla någon associationsbeteckning (aktiebolag, AB, handelsbolag osv.). Bifirman skulle då bedömas som vilseledande enligt firmalagens regler. När en bifirma används vid firmateckning ska även företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Bifirmans verksamhet

Bifirman ska avse en viss del av verksamheten. Bifirmans verksamhet behöver inte vara ordagrant återgiven på samma sätt som den delen av verksamheten i huvudfirman, men man ska lätt kunna tolka in att bifirmans verksamhet är en del av verksamheten i huvudfirman.

Man kan ha flera bifirmor för olika delar av verksamheten, men det är inte tillåtet att ha flera bifirmor med identisk verksamhet. Har man flera bifirmor måste verksamheterna alltså skilja sig åt.

Exempel på hur en bifirma och dess verksamhet kan konstrueras:

  • Bogax Scandinavia Aktiebolag bedriver försäljning av bilar och motorcyklar. Under bifirman Bogax Cars bedriver företaget den del av verksamheten som avser bilförsäljning.
  • Cajin Scandinavia Aktiebolag bedriver verksamhet inom design och heminredning. Under bifirman Lisa & Mia design bedriver företaget den del av verksamheten som riktar sig till privatpersoner och under bifirman Swedish Kitchens bedrivs inredningsuppdrag inriktat på köksmiljöer.

Vem kan besluta om bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv och skickar in anmälan om registrering av bifirma.

I handels- och kommanditbolag beslutar bolagsmännen gemensamt och anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän (även kommanditdelägare om sådan finns). Någon handling utöver anmälan ska inte skickas in.

I ett aktiebolag är det normalt bolagets styrelse som fattar beslut om bifirma och om vilken del av verksamheten som ska drivas under bifirman. Bifirma kan även antas av bolagsstämman och om man så önskar, skrivas in i bolagsordningen. Detta medför dock att det krävs ett bolagsstämmobeslut för att avregistrera eller ändra bifirman eftersom det också innebär en ändring av bolagsordningen.

Vad är en parallellfirma?

Man kan registrera ett företagsnamn på flera språk, så kallad parallellfirma. En parallellfirma är det vanliga företagsnamnets lydelse på ett annat språk. Ett företag kan ha flera parallellfirmor. Parallellfirman ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Om företagsnamnet innehåller en beteckning för företagsformen ska även den ingå, antingen på svenska eller i översättning.

För ett aktiebolag ska parallellfirman anges i samma paragraf som firman i bolagsordningen. Det är bolagsstämman som beslutar om en parallellfirma.

Exempel på godtagbara översättningar av associationsformerna

Aktiebolag

  • ltd (limited company)
  • Oy (osakeyhtiö)
  • Corporation
  • Inc. (incorporated)
  • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (AG, Aktiengesellschaft)
  • S.A.R.L (société à responsabilité limitée) (S.A. Société Anonyme)

Handelsbolag

  • Trading partnership

Kommanditbolag

  • Limited partnership

Vad är en filialfirma?

Med en filial menas, i detta sammanhang, ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.

Ett och samma utländska företag får bara ha en filial i Sverige.

Filialens namn ska innehålla det utländska företagets namn, företagsform, nationalitet samt ordet filial, t.ex. Bogax AS, Norge, filial.

Namnet för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank.

Filial kan ha en eller flera bifirmor

En viss del av filialens verksamhet kan drivas under ett särskilt företagsnamn och benämns då som bifirma. Bifirman får inte innehålla det utländska företagets associationsform, exempelvis ltd, och inte heller orden filial eller bransch. En filial kan ha flera bifirmor för olika delar av verksamheten. Det är inte tillåtet för en filial att ha flera bifirmor med identisk verksamhet. Man kan dock begränsa bifirmans verksamhet till att omfatta ett visst geografiskt område.

Filialens verkställande direktör eller vice verkställande direktör beslutar om bifirma och vilken del av filialens verksamhet som ska drivas under bifirma. Anmälan om bifirma ska innehålla uppgift om bifirmans namnförslag och dess verksamhet. Det krävs inget protokoll som styrker beslutet, endast anmälan undertecknad av filialens verkställande eller vice verkställande direktör ska sändas in.

Filial kan ha en eller flera parallellfirmor

Filialens namn kan registreras på annat språk och benämns då som parallellfirma. Förutsättningen är att parallellfirmans lydelse är en någorlunda god översättning av det vanliga filialnamnet. I parallellfirman får ordet filial översättas till det främmande språket, t.ex. engelskans branch. I övrigt är reglerna för parallellfirma samma som för den vanliga filialfirman. En filial kan ha flera parallellfirmor på olika språk.

Filialens verkställande direktör eller vice verkställande direktör beslutar om parallellfirma. Anmälan om parallellfirma ska innehålla uppgift om parallellfirmans namnförslag. Det krävs inget protokoll som styrker beslutet, endast anmälan undertecknad av filialens verkställande eller vice verkställande direktör ska sändas in.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar