Ensamrätt till ett företagsnamn

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur får jag ensamrätt till ett företagsnamn?

Man kan få skydd för sitt företagsnamn antingen genom registrering eller genom inarbetning. Ensamrätten innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde.

Registrering

Registrering är det vanligaste och enklaste sättet att skydda sitt företagsnamn. Nästan alla företagsformer måste ha ett företagsnamn registrerat för sin verksamhet. Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket för alla näringsdrivande företag utom stiftelser. För information om registrering av namn för stiftelser kan du vända dig till Länsstyrelsen i ditt län.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

För att ett företagsnamn ska kunna registreras måste det uppfylla grundkravet på särskiljningsförmåga, dvs. det får inte vara beskrivande för verksamheten. Vidare får företagsnamnet inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke, eller strida mot någon annan bestämmelse i firmalagen eller i annan lag. För ytterligare information om vad som krävs för att du ska kunna registrera ditt företagsnamn, se länken – Vad går att registrera?

Inarbetning

Förutom genom registrering, kan man även få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning. Inarbetning innebär att man använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på innehavarens verksamhet. Det är dock inte tillräckligt att en mindre skara människor känner igen företagsnamnet, utan för att man ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig. Denna så kallade omsättningskrets består inte bara av befintliga kunder utan anses bestå av alla personer och företag som kan vara potentiella kunder. Omsättningskretsen kan därför se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken inriktning den har.

Det finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt. Det är dock bara en riktlinje och kan variera mycket från fall till fall.

Ett inarbetat namn måste kunna intygas

Den som påstår sig ha en inarbetad ensamrätt till ett företagsnamn måste själv kunna bevisa det. Det kan man göra genom att visa upp intyg från till exempel kunder, leverantörer och branschorganisationer om att namnet är inarbetat. Vidare bör man visa var och hur länge företagsnamnet använts, gärna tillsammans med exempel på användningen, till exempel i form av annonser, kataloger, broschyrer och fakturor. Även omfattningen av användningen är av betydelse, vilket kan visas genom omsättningssiffror och uppgifter om marknadsföringskostnader knutna till företagsnamnet. Att använda sig av marknadsundersökningar kan många gånger vara ett bra bevismedel, eftersom resultatet av en sådan undersökning på ett tydligt sätt kan visa hur stor del av omsättningskretsen som känner till företagsnamnet. Nackdelen är att sådana undersökningar ofta kan vara kostsamma.

Eftersom det kan vara svårt att bevisa en inarbetad ensamrätt, är det oftast bättre att registrera det företagsnamn man vill skydda. En registrerad ensamrätt kan lättare styrkas både vad gäller företagsnamnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och i vilken omfattning namnet är skyddat.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar