Företagets verksamhetsbeskrivning

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Företagets verksamhetsbeskrivning

Ensamrätten till ett företagsnamn gäller som huvudregel inom den bransch där man registrerat eller inarbetat namnet. Detta är en av anledningarna till att man i samband med registrering måste ange vilken verksamhet man tänker bedriva i sitt företag.

Verksamheten ska vara tydlig

Verksamheten ska vara så tydligt angiven och avgränsad att den lätt kan förstås av den som vill ha information om företaget. Alltför allmänna beskrivningar är inte tillåtna, till exempel räcker det inte att skriva att man ska bedriva handel eller konsultverksamhet. Man måste istället ange vilka varor man ska handla med eller inom vilket område man ska bedriva konsultverksamhet.

Vissa branscher anses så omfattande att det kan krävas att man närmare anger vilken inriktning företaget ska ha. Till exempel måste ”industriell verksamhet” preciseras så att det anges om det rör sig om verkstadsindustri, pappersindustri, textilindustri eller någon annan form av industri. Ytterligare exempel på verksamheter som kan kräva precisering:

 • bulkvaror (handel med)
 • design
 • detaljhandel
 • elektronikprodukter
 • entreprenad
 • export
 • finansiell verksamhet
 • grossiströrelse
 • handel med teknikvaror
 • handelsrörelse
 • import
 • industrimaskiner (handel med)
 • industriprodukter
 • inventarier (handel med)
 • kapitalvaror
 • konsultverksamhet
 • konsumentprodukter
 • kontorsartiklar
 • kontorsmaterial
 • kontorsutrustning
 • leasing
 • lös egendom (handel med)
 • maskiner
 • miljötekniska produkter
 • råvaror
 • teknisk utrustning (ange vilken bransch)
 • tillverkningsindustri
 • trading
 • uthyrning

Ensamrätten innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde. I regel kan man däremot inte hindra någon annan från att använda ett liknande företagsnamn inom någon annan bransch. Det innebär att firman Bogax AB som bedriver byggrörelse inte kan hindra användningen av firman Bogax Sweden AB som bedriver verksamhet inom sjukvård.

Undantag

Det finns ett undantag från regeln om att ensamrätten är begränsad till företagets eget verksamhetsområde. Väl ansedda firmor och varumärken kan ha ett vidare skydd, som innebär att ingen kan använda ett liknande kännetecken (företagsnamn eller varumärke) inom någon bransch överhuvudtaget. Detta utökade skydd gäller för kännetecken som är väl ansedda och där det finns en risk att om någon annan använder ett liknande kännetecken skulle detta på ett otillbörligt sätt dra fördel av eller vara till nackdel för det väl ansedda kännetecknet.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar