Exempel på stiftelseurkund

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exempel på stiftelseurkund

§ 1.
Undertecknade stiftare träffar härmed en överenskommelse om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn och verksamhet i enlighet med bolagsordning (bilaga 1). Stiftare som tecknat sig för aktier ska betala ……………. kronor för varje aktie.

§ 2.
Undertecknade stiftare tecknar härmed följande antal aktier.

………………………………………………
Namn
  ………………………………………………
Antal aktier
………………………………………………
Namn
  ………………………………………………
Antal aktier

§ 3.
Följande funktionärer ska ingå i bolaget

Styrelseledamot: …………………………………
Namn
  …………………………………
Personnummer
  …………………………………
Adress
  …………………………………
Postnummer och ort
Styrelsesuppleant: …………………………………
Namn
  …………………………………
Personnummer
  …………………………………
Adress
  …………………………………
Postnummer och ort
Revisor: …………………………………
Namn
  …………………………………
Personnummer
  …………………………………
Adress
  …………………………………
Postnummer och ort
       

………………………………………………………………
Ort och datum

Underskrift av samtliga stiftare

………………………………………………
Underskrift
  ………………………………………………
Namnförtydligande
………………………………………………
Underskrift
  ………………………………………………
Namnförtydligande

Källa: Bolagsverket

 

Lämna en kommentar