Exempel på styrelseprotokoll

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Protokoll nr 7 fört vid sammanträde med styrelsen i Örnsköldsviks Motorsågs- fabrik Aktiebolag, 5561213-4567 den 14 oktober 2003.

Närvarande styrelseledamöter: Rolf Svensson, Allan Nyberg och Margareta Crona. Övriga närvarande: Bengt Eliasson.

§ 1.
Sammanträdet öppnades av Allan Nyberg som utsågs till styrelseordförande.

§ 2.
Protokollet skulle föras av styrelseordföranden och justeras av Margareta Crona.

§ 3.
Till verkställande direktör utsågs Margareta Crona.

§ 4.
Styrelsen beslutade att aktiebolagets firma skulle tecknas förutom av styrelsen av Bengt Eliasson (421126–8135) ensam samt av verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.

§ 5.
Det noterades att besluten varit enhälliga.

§ 6.
Sammanträdet avslutades.

Styrelseprotokoll

 

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar