Företagsnamnet

Det är viktigt att bolagets företagsnamn (firman) gör det möjligt att skilja aktiebolaget från andra företag, föreningar och varumärken. Namnet är bland annat företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de föreslagna företagsnamnen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Olika slags företagsnamn

Ett företagsnamn kan bestå av följande.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • Ortnamn + verksamhetsord, t.ex. Ronneby IT Aktiebolag.
  • Efternamn + verksamhetsord, t.ex. Brobergs Motor Aktiebolag.
  • Initialer + verksamhetsord, t.ex. P.M. Redovisning Aktiebolag.
  • Fantasiord, t.ex. Cajin Aktiebolag.
  • Fantasiord + verksamhetsord, t.ex. Cajin Mode Aktiebolag.

Variera förslagen

Lämna gärna flera förslag. Låt dem bli så olika som möjligt. När du skickar in fler än ett förslag prövar Bolagsverket dem i den ordning du lämnat dem. Observera att Bolagsverket registrerar det första förslag som kan godkännas, utan att först kontakta dig.

Detta godkänns inte

Här är några exempel på när ett företagsnamn inte kan registreras.

  • Det består enbart av en beskrivning av verksamheten eller företagets varor eller tjänster, till exempel Cykelverkstaden Aktiebolag eller IT-konsult Aktiebolag. Här krävs ett tillägg, till exempel ett fantasiord, ett förnamn eller ett efternamn.
  • Det är förväxlingsbart med något annat företagsnamn eller ett varumärke.
  • Det kan uppfattas vara någon annans efternamn (släktnamn).
  • Det ger sken av en annan verksamhet än den bolaget bedriver eller är vilseledande på något annat sätt.

Privata och publika aktiebolag

Aktiebolag delas upp i privata och publika. Publika bolag kan sprida sina aktier till allmänheten. Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska, om det inte framgår av aktiebolagets företagsnamn att bolaget är publikt, i bolagsordningen och även i övrigt, anges med beteckningen (publ) efter företagsnamnet. Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt och ett publikt aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet privat.

Bolagsverket granskning

Många upplever att Bolagsverket är för noggranna i granskningen av företags- namn. Anledningen är att förslagen måste kontrolleras så att de inte kolliderar med andra registrerade företag, föreningar eller varumärken.

Verksamheten
För att Bolagsverket ska kunna granska dina förslag till företagsnamn, måste du vara noggrann när du beskriver bolagets verksamhet så att branschen eller inriktningen framgår tydligt. Fråga dig själv; förstår utomstående din beskrivning av verksamheten? Som exempel kan nämnas att enbart handel eller export inte godkänns, utan måste preciseras. Tänk på att Bolagsverket inte kan bedöma företagsnamnet innan verksamheten är rätt preciserad.

Reglerna

Generella regler om företagsnamn finns i firmalagen. Dessutom finns särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningar som styr respektive företagsform, alltså för aktiebolag i ABL.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar