Handelsbolag och kommanditbolag

För handelsbolag måste det vara minst två ägare till bolaget. När det gäller kommanditbolag är det väldigt likt ett HB men istället för att alla är bolagsmän finns möjligheten att bara vara delägare med att ett visst kapital skjuts till. En person måste dock vara personligen ansvarig för företagets alla skulder.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Handelsbolag

Vill du driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Ni måste vara minst två ägare till bolaget, så kallade bolagsmän. Förutom bolagsmännen kan handelsbolaget ha anställda.

Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket. Innan registreringen hos Bolagsverket ska ni som bolagsmän avtala om att driva näring i bolagsform. Vi rekommenderar att ni gör det skriftligt så att ni kommer ihåg hur ni till exempel beslutat om arbetsfördelning, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en delägare vill lämna handelsbolaget. Ett sådant avtal kallas för bolagsavtal.

Det finns inget krav på startkapital i ett handelsbolag, det är så stort som ni bolagsmän bestämmer och sätter in i företaget. Startkapitalet ska inte registreras någonstans. Bolaget får genom registreringen sitt organisations- nummer och företagsnamn. Ett handelsbolags namn är skyddat i det län där företaget är registrerat.

Som bolagsmän företräder ni handelsbolaget och har gemensamt inflytande – ingen får göra något mot den andras vilja, om ni inte särskilt har avtalat om det. Som bolagsmän är ni personligt och solidariskt ansvariga för att handelsbolagets avtal hålls och att dess skulder betalas. Du kan alltså bli tvungen att betala handelsbolagets skulder ur din privata plånbok. Sedan får du i din tur kräva handelsbolaget eller övriga bolagsmän på deras del av skulden.

Om någon av bolagsmännen är ett företag måste handelsbolaget ha en godkänd eller auktoriserad revisor. För övriga handelsbolag finns det i de flesta fall inga krav på revisor, men det kan vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare.

Tänk på: Du som driver handelsbolag har inte lön från din verksamhet. Bolagsmännen delar i stället på vinsten. Varje bolagsman betalar sedan inkomstskatt och egenavgifter på sin nettointäkt. Nettointäkten beräknas utifrån varje bolagsmans del av vinsten, var och en för sig. Det är också på bolagsmannens nettointäkt som Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst.

Kommanditbolag

Det som gäller för handelsbolag gäller också för kommanditbolag, med några få undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman, kallad komplementär, som är ansvarig för bolagets alla skulder. De bolagsmän som bara gör en kapitalinsats, kallad kommanditdelägare, ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i bolaget. Insatsen ska därför registreras hos Bolagsverket.

Källa: Bolagsverket

 

Lämna en kommentar