Marknadsundersökning – informationskällor

Tillgängliga informationskällor är många, från det egna företaget till köpta undersökningar av specialiserade undersökningsföretag. Internet har också blivit en viktig informationskälla på många olika sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Som nystartat företag finns det ingen uppbyggd intern kunskap, för det mesta inte heller pengar till att köpa en större marknadsundersökning. Ganska omgående går det dock att börja utnyttja många av nedan- stående informationskällor.

Det egna företaget

Det finns en mängd information som kan hämtas ur alla de affärshändelser som företaget genomför. Från redovisningsdata och försäljningsdata går det att utläsa mycket.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Hur är efterfrågan på företagets produkter och/eller tjänster?
 • Ökar eller minskar orderingången?
 • Hur förändrar sig lagret?
 • Ökar summan av lämnade rabatter?

Det gäller att observera förändringar. Fundera över orsakerna till dessa förändringarna och se om de är tillfälliga eller långsiktiga.

Denna faktainformation kompletteras med den information som samlas in av företagaren och de anställda i det dagliga arbetet. Information kan sägas vara av underrättelsetyp, det vill säga har någon ”hört eller sett” något av betydelse.

 • Har förfrågningar om företagets produkter eller tjänster ökat eller minskat? Räkna till exempel inkommande telefonsamtal, fax och e-post som handlar om detta.
 • Hur svårt eller lätt är det att komma till avslut vid försäljningstillfällen? Om kunden har svårt att bestämma sig kan det till exempel betyda att priset är högt, att alternativen på marknaden har blivit fler.

En mycket viktig källa är kundregistret och informationen kopplad till detta. Finns det kunder som börjat köpa mer? Vad är orsaken till detta? Finns det kunder som inte handlat eller hört av sig på länge? Varför inte det då?

Var noga med att uppmärksamma förändringar och analysera orsakerna till dessa.

Naturligtvis gör det egna företaget olika typer av undersökningar. Hur företaget går tillväga för att skaffa bra och relevant kunskap beskrivs under rubriken Undersökningen.

Leverantörerna

Företagets leverantörer kan säkert ge en hel del information. Nyheter som är på väg ut till marknaden är exempel på detta.

Hur leverantörernas egen omvärld förändras när det gäller tillgång och efterfrågan, prisbild, nyetableringar mm.

Deras försäljares inhämtande av kunskap kan kanske komma ditt företag till godo. Beskrivningar och information från mässor.

Leverantörernas behandling av ditt företag. Vilka rabatter får ni? Får företaget sina leveranser i tid? Är ni en prioriterad kund?

Återförsäljare och distributörer

Säljer ditt företag produkter som sedan vidareförsäljs från butik, gäller det att vara mycket lyhörd för vad butikspersonalen kan tala om. Vem är slutkunden? Är personerna unga eller gamla, är det en man eller kvinna? När de köper varan, hur resonerade de? Finns det klagomål på produkten eller pratar de köpande positivt om den?

Hur bearbetar konkurrenterna återförsäljarna? Försök att få reda på så mycket som möjligt om detta och då inte bara pris och volym. Deras tillvägagångssätt, lämnade garantier, förändringar på gång som meddelats återförsäljarna, planerade kampanjer, är några exempel på vad företaget bör ta reda på.

Affärsnätverket

Ditt och företagets affärsnätverk består av många olika personer. Hit kan vi också räkna medlemskap i ett branschförbund.

Att umgås med sina affärsbekanta, ”odla” sina kontakter, det vill säga underhålla sitt nätverk, är mycket viktigt. Kanske det allra viktigaste när det gäller att få fatt i bra och relevant information. Tänk på att människor som kanske inte alls arbetar med samma sak som du, kan tillföra företaget nyttig marknadsinformation.

Se till att vara medlem i handelsföreningar, företagareföreningar etc.

Från branschförbund går det att få mycket statistik, vilken också många gånger vidareförädlats till branschanalyser, marknadskartläggningar, efterfrågeanalyser, distributionsanalyser m.m. Många gånger räcker det med att bara se medlemsregistret för att veta vilka konkurrenterna är. Information från branschförbund är många gånger bra att ha då strategiska beslut ska fattas.

Allmän tillgänglig information

Här följer exempel på källor där det går att få fram nyttig marknadsinformation:

 • Officiell statistik
 • Statistik från EU
 • Statistik från SCB
 • Konjunkturbedömningar och prognoser
 • Tidningar, facktidningar
 • Internet
 • TV
 • Sociala medier
 • Affärsdatabaser
 • Läsa annonser, se på reklambudskap
 • Se på platsannonser
 • Läsa årsberättelser
 • Produktkataloger
 • Mässor
 • Fackböcker
 • Olika speciallisters uttalande, artiklar eller böcker
 • Kommunernas näringslivsenheter

Undersökningsföretag

Det finns många företag som sysslar med marknadsundersökningar. Från det lilla företaget som utför telefonintervjuer på en lokal marknad till rikstäckande företag vilka kan intervjua 1000-tals personer.

Många av de större undersökningsföretagen genomför egna undersökningar och säljer resultatet till den eller de som behöver informationen. De flesta större undersökningsföretagen är specialiserade mot olika områden.

Sifos Reklammätningar, Sveriges Mediebyråers Mediebarometer samt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) är stora på reklamstatistik. Nielsen Index undersöker vad som säljs inom den svenska dagligvaruhandeln, vilka märken och deras marknadsandel. SCB har mycket statistik som kan vara till nytta för företag som arbetar med industriell försäljning, business to business. Detta är bara några få exempel.

För små företag är det oftast inte möjligt att utnyttja de större undersöknings- företagen. Ibland finns det dock möjlighet att vara med som ”en del” i en under- sökning. Detta innebär att undersökningsföretaget samlar upp ett antal frågor från företag med ett likartat informationsbehov. Man gör sedan ett intervju- formulär där ett av de ingående företagen kanske bara har fyra utav trettio frågor som ”sina”.

Var inte rädd för att ta kontakt med både mindre och större undersökningsföretag. Tala om för dem vad företaget behöver veta och be om ett offertförslag. Fundera över vad ni får ut av pengarna – bättre kvalitet, sammanställd och tolkad information, sparad tid etc. – kanske är det värt det.

Internet

Internet är utan tvekan den bästa informationskällan för ett litet företag när det gäller att skaffa grundfakta inom olika områden. Det är ganska enkelt att skaffa sig en bild av t.ex. ”vem som gör vad”. De allra flesta har idag en webbplats vilken oftast innehåller en hel del information.

Lär dig att utnyttja möjligheterna på sökmotorerna. Hur du genom att välja rätt nyckelord eller fraser, samtidigt som du exkluderar vissa sökbegrepp, kan få riktigt bra information på bara några sekunder.

Ett tips är att se vilka som annonserar på Internet, t.ex. Google-annonser, vad som erbjuds och till vilket pris.

Men – många gånger måste man dock ställa direkta frågor till personer för att få svar på det man önskar. En telefonintervju eller en brevenkät är fortfarande ett ”säkrare” alternativ för att få veta det som önskas. OSU, Obundet Slumpmässigt Urval av intervjuobjekt, gör det möjligt att statistiskt beräkna utfallet på olika sätt, är fortfarande lite svårt att få till på ett bra sätt då Internet används.

Läs mer om:

Marknadsundersökning
Marknadsundersökning – undersökningen
Marknadsundersökning – insamlingsmetoder

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar