Marknadsundersökning – undersökningen

Här beskrivs den grundläggande kunskap som behövs för att göra egna marknadsundersökningar, samt vad företaget bör tänka på och kunna då en undersökning köps från något undersökningsföretag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Precisera undersökningsuppgiften

Det första du (företaget) ska göra är att precisera undersökningsuppgiften. Detta innebär att du ska fundera på vad det är ni verkligen vill ha svar på. Ju mer konkreta ni är desto lättare är det att formulera de rätta frågorna.

  • Är det en produkts marknadsandel ni vill veta?
  • Konkurrenterna till företagets produkt eller tjänst?
  • När och/eller var handlar man företagets produkt eller tjänst?

Gör en lista på det ni verkligen behöver veta. När du skriver frågorna, se till att de är formulerade på ett sådant sätt att inga tveksamheter råder för den som ska svara på dem.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Att avgränsa sig är viktigt, om inte annat av tids- och kostnadsskäl.

  • Hur många har vi råd att ringa upp och fråga?
  • Har vi råd att skicka ut 1000 stycken brevenkäter, där självklart svarskuvert och svarsporto ingår?

Tänk på att den som ska svara inte har hur mycket tid som helst att lägga på er undersökning. För många frågor över en telefon, eller i en enkät, gör att den som svarar kanske tröttnar och avbryter.

Fundera på om det inte räcker med att fråga 100 stycken istället för 1000 stycken. Om du väljer ut 100 stycken personer slumpmässigt ur en population (den grupp du vill undersöka, t.ex. butiksbiträden i dammodebutiker) och ser till att du får in svar från alla dessa, är tillförlitligheten nästan lika stor som om du hade frågat betydligt flera. Du gör ett stickprov ur en målpopulation.

Anm. Du har säkert många gånger hört talas om partisympatiundersökningar. Undersökningsföretaget har kanske bara frågat 2000 – 3000 personer, men utifrån detta fått en ganska bra bild över hur människor sympatiserar med olika partier. Förmodligen har du även hört att en förändring på någon procentenhet ligger inom den så kallade statistiska felmarginalen. Kan man acceptera en mindre felmarginal behöver inte allt för många intervjuas. Tänk på att dem du ska fråga måste ha valts slumpmässigt, annars blir tillförlitligheten mycket dålig.

Beroende på vilken inriktning företagets undersökning ska ha, styr det också hur många ni ska fråga.

Explorativ undersökning

Precis som namnet antyder är detta en utforskande undersökning. Den används då det gäller att skapa sig en grundläggande kunskap över ett visst område. Ibland kallas detta för förstudie eller förundersökning. Kan med fördel användas då man tänker starta upp en verksamhet eller utveckla företaget inom ett nytt affärsområde. Oftast frågar man ett fåtal personer, kanske bara en grupp experter på området.

Beskrivande undersökning

En sådan undersökning är till för att man vill kartlägga fakta och sakförhållanden, t.ex. marknadens storlek, marknadsandelar, konkurrenter, konsumtionsvanor, människors åsikter och värderingar. När man gör en sådan här undersökning frågar man en viss mängd slumpmässigt utvalda människor.

Andra typer av undersökningar är Förklarande d.v.s. man försöker klara ut hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra, t.ex. hur inkomsten styr valet av en viss produkt.

En Förutsägande undersökning är detsamma som en Prognos d.v.s. vad inträffar om vissa givna förutsättningar gäller.

Några andra begrepp som är bra att känna till

Kvalitativa undersökningar: Då företaget samlar in information, analyserar och tolkar data som är svår att uttrycka i sifferform. Oftast gör man ett fåtal personliga intervjuer för att tex ta reda på om den tjänst eller produkt företaget tänker utföra eller introducera har en möjlig plats på marknaden.

Kvantitativa undersökningar: Där det insamlade materialet lämpar sig för att uttryckas i sifferform, till exempel marknadsandel, prisjämförelser, antal möjliga kunder.

Sekundärdata (skrivbordsundersökning): Bygger på sammanställningar av data som redan finns insamlat.

Primärdata: En så kallad fältundersökning, t.ex. telefonintervjuer, brevenkäter.

Läs mer om:

Marknadsundersökning
Marknadsundersökning – informationskällor
Marknadsundersökning – insamlingsmetoder

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar