Olika namnregler för olika företagsformer

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Särskilda regler gällande företagsnamn

Det finns generella regler om företagsnamn i firmalagen. Dessutom finns det särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningarna som styr respektive företagsform, till exempel finns särskilda regler för aktiebolagsnamn i aktiebolagslagen (ABL).

Utöver reglerna i firmalagen gäller bland annat följande särskilda regler för de olika företagsformerna:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Aktiebolag

 • Namnet ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB.
 • Privata aktiebolag får inte ha ordet publikt i namnet.
 • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen (publ), om det inte av bolagets namn framgår att det är publikt. Företagsnamnet får inte innehålla ordet privat.

Handelsbolag/kommanditbolag

 • Ett handelsbolags företagsnamn ska innehålla ordet handelsbolag eller, om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. Denna bestämmelse innebär att du inte kan registrera förkortningarna HB och KB i ditt namn. Om du själv anger förkortningarna HB eller KB i anmälan, kommer detta automatiskt att ändras till handelsbolag respektive kommanditbolag vid registreringen.

Enskild näringsidkare

 • En enskild näringsidkare är ingen juridisk person och några särskilda regler om företagsnamnet utöver firmalagens bestämmelser finns inte. Vad man kan tänka på är att en enskild näringsidkares företagsnamn inte får innehålla ordet bolag eller något som ger sken av att rörelsen bedrivs av flera personer. Då blir namnet vilseledande enligt firmalagens regler.

Ekonomisk förening

 • Ska innehålla orden ekonomisk och förening eller förkortningen ek.för.
 • I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett sådant sätt som kan leda till missförståndet att ett bolag innehar namnet.

Bostadsrättsförening

 • Namnet ska innehålla ordet bostadsrättsförening.
 • I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett sådant sätt som kan leda till missförstånd.
 • Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar får använda ordet bostadsrätt eller sammansättning med detta ord i sitt företagsnamn.

Filialer

 • Namnet ska innehålla det utländska företagets namn, företagsform, nationalitet samt ordet filial.
 • Namnet på ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank.

Bankaktiebolag

 • Namnet ska alltid innehålla orden bank och aktiebolag eller förkortningen AB.
 • Bara banker, Sveriges Riksbank, Sveriges allmänna hypotekskassa och utländska kreditinstitut får i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet bank. En sammanslutning eller annan juridisk person med anknytning till de ovan nämnda får efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sitt företagsnamn.

Försäkringsaktiebolag

 • Namnet ska innehålla ordet försäkringsaktiebolag eller ordet försäkring och förkortningen AB.

Kreditmarknadsbolag

 • Det finns inget krav på att ordet kreditmarknadsaktiebolag ska ingå i namnet. Orden kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsaktiebolag eller kreditmarknadsföretag får dock inte registreras i namnet för företag som inte har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Då anses namnet vilseledande.

Kreditmarknadsförening

 • Det finns inget krav på att ordet kreditmarknadsförening ska ingå i namnet. Kreditmarknadsförening eller kreditmarknadsföretag får dock inte registreras i namnet för företag som inte har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Då anses namnet vilseledande.

Europabolag

 • Namnet ska innehålla beteckningen SE antingen före eller efter företagsnamnet. Det är endast europabolag som får ha företagsnamn som innehåller förkortningen SE. Europabolag med säte i Sverige faller under svenska nationella bestämmelser om företagsnamn.

EEIG (Europeiska ekonomiska intressegrupperingar)

 • Namnet ska innehålla orden europeisk ekonomisk intressegruppering eller förkortningen EEIG.

Europakooperativ

 • Namnet ska innehålla beteckningen SCE.

Sparbank

 • Namnet ska innehålla ordet sparbank. Ordet bank är förbehållet de företagsformer som bedriver bankrörelse.

Ömsesidigt försäkringsbolag

 • Namnet ska innehålla orden ömsesidigt samt försäkring. I fråga om ömsesidigt försäkringsbolag vars verksamhet avser att meddela försäkring av egendom inom endast ett län, ska namnet ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidigt kan utelämnas.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar