Kraven när det gäller miljön har ökat under de senare åren. Beskriv företagets eventuella påverkan på miljön och vilka åtgärder som har, eller kommer att, åtgärdats.

Miljöpåverkan

 • Beskriv företagets övergripande miljöpolicy.
   
 • Finns det en miljöplan i företaget där samtliga kända miljöproblem finns nedtecknade och hur dessa skall lösas?
   
 • Är företagets verksamhet av sådan art att utsläpp av föroreningar i vatten och luft förekommer?
   
 • Finns det verksamheter i lokalerna som kan påverka de anställda när det gäller föroreningar, t.ex. svetsgaser, lösningsmedel, damm? Hur hanteras sådan verksamhet för att skydda de anställda?
   
 • Vilka miljöinvesteringar har gjorts de senaste åren?
   
 • Beskriv vilka miljöinvesteringar som är planerade de närmaste åren. Kostnaden för dessa och beräknad miljöeffekt.

Tillstånd

 • Krävs det några tillstånd från myndigheter för att verksamheten skall få drivas?
   
 • Finns det begränsningar i tillstånden som gör att produktionen inte kan öka i önskvärd takt?
   
 • Om det finns volymkrav, beskriv dessa i exempelvis mängd svavel.