När gäller rådgivningsreglerna

Det är bara när du har fått individuell rådgivning om finansiella placeringar, som rådgivningsreglerna gäller. Rådgivningen ska innebära någon form av personlig rekommendation till dig.

Ren marknadsföring och försäljning av finansiella produkter är däremot inte rådgivning och omfattas därför inte av skyddsreglerna.

Vilka rådgivare omfattas?

Banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fondbolag är exempel på företag som omfattas av rådgivningsreglerna, men även mer fristående finansiella rådgivare som till exempel försäkringsförmedlare omfattas.

Företag som bara marknadsför och säljer finansiella placeringar för andra företags räkning, till exempel pensionsrådgivare, omfattas inte av rådgivnings-reglerna.

Vilka typer av placeringar omfattas?

Reglerna gäller endast placeringar i finansiella instrument, till exempel i aktier, fonder och obligationer eller i livförsäkringar med sparmoment.

Marknadsföring och försäljning faller utanför reglerna

Företaget du träffar ska tydligt skilja på vad som är placeringsråd respektive marknadsföring eller allmän information. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om individuella råd eller om mer generell information. Det kan även vara svårt att dra gränsen mellan rådgivning och försäljning. Har personen du träffar presenterats som personlig rådgivare, ekonomisk rådgivare eller personlig bankman, kan du anta att det är fråga om individuell rådgivning, d v s att du får råd som är anpassade för just dig. Det är de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet som måste prövas om det råder någon tveksamhet om det har varit fråga om en rådgivningssituation eller ej.


Rådgivningsreglerna gäller inte när:

  • ett företag lämnar allmän information om finansiella placeringar,
  • banken ger en allmän köprekommendation som banken har vid ett visst tillfälle,
  • information som lämnas i massmedia eller eller på annat sätt till en vid krets.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012