Affärshändelse

Affärshändelse är en ekonomisk händelse i ett företag. En affärshändelse påverkar omedelbart ett företags ekonomiska resultat och ställning. Exempel på affärshändelser är en försäljning, en utbetalning till en leverantör, utbetalning av lön till anställda, egna varuutag ur firman, upptagande av lån.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bokföring i ett företag innebär att affärshändelser registreras.

Begreppet affärshändelse:

  • en begränsning till händelser som omedelbart påverkar företagets resultat och ställning (en beställning eller en order som inträffar innan den ekonomiska transaktionen sker är INTE en affärshändelse)
  • att den utgörs av åtgärder av ekonomisk innebörd i rörelsens relationer med omvärlden

En inbetalning eller en utbetalning som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning är en affärshändelse. Exempelvis att en butik sålt någon annans produkter mot en ersättning i efterhand eller att en fastighetsmäklare tar emot en handpenning för en bostad.

Det som påverkar storleken på företagets förmögenhet, t.ex. uppkomsten av en skuld, är en affärshändelse.

I bokföringsskyldiga ideella föreningar uppstår också affärshändelser även om de inte bedriver näringsverksamhet. Exempel på affärshändelser är erhållna medlemsavgifter, erhållna bidrag eller utbetalning för lokalhyra.

Beräkning av årets avskrivning, nedskrivning av en osäker fordran, eventuell kostnad i samband med en rättstvist, är exempel på sådant som inte utgör affärshändelser. Affärshändelsen uppstår vid investeringstillfället, när en eventuell betalning för den osäkra fordran kommer, en inbetalning respektive utbetalning efter en dom.

Lagtext 1 kap. 2 § första stycket 6 BFL:
affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder
Grundläggande begrepp
 

Källor
Bokföringsnämndens vägledning. BFN
Bokföringslagen

Lämna en kommentar