Aktieutdelning

Aktieutdelning, utbetalning av tillgångar (oftast kontanter) från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § ABL (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission. Det tar tre dagar att bli registrerad i aktieboken.

För att få rätt till utdelning skall man äga aktien vid stängning bolags-stämmodagen. Om det sedan innebär 1 minut, 5 timmar eller 3 dagar har ingen betydelse. Sedan kan man sälja aktien igen direkt vid öppning dagen efter stämman. Då handlas aktien utan rätt till utdelning (x-dag) och kursen anpassas efter detta. Observera att stämmodag och avstämningsdag inte är samma sak och inte samma dag.

Man brukar ofta prata om ett bolags utdelning i förhållande till dess kurs i termer av dess direktavkastning.
(Direktavkastning är ett mått på avkastning på en investering vilket används som begrepp för bland annat driftnettot på en fastighet jämfört med fastighetens förvärvspris eller utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie. Om utdelningen är 2,50 kronor per aktie och aktiekursen är 50 kronor så blir direktavkastningen 5% (2,5/50).)

För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske.

Det bundna egna kapitalet (i första hand aktiekapitalet) får aldrig delas ut till aktieägare utan kan endast tas i anspråk genom nedsättning av aktiekapitalet eller upplösning av bolaget, så kallad likvidation.

Läs mer om:
Spara i aktier

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar