Aktieutdelning

Aktieutdelning, utbetalning av tillgångar (oftast kontanter) från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § ABL (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission. Det tar tre dagar att bli registrerad i aktieboken.

För att få rätt till utdelning skall man äga aktien vid stängning bolags-stämmodagen. Om det sedan innebär 1 minut, 5 timmar eller 3 dagar har ingen betydelse. Sedan kan man sälja aktien igen direkt vid öppning dagen efter stämman. Då handlas aktien utan rätt till utdelning (x-dag) och kursen anpassas efter detta. Observera att stämmodag och avstämningsdag inte är samma sak och inte samma dag.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Man brukar ofta prata om ett bolags utdelning i förhållande till dess kurs i termer av dess direktavkastning.
(Direktavkastning är ett mått på avkastning på en investering vilket används som begrepp för bland annat driftnettot på en fastighet jämfört med fastighetens förvärvspris eller utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie. Om utdelningen är 2,50 kronor per aktie och aktiekursen är 50 kronor så blir direktavkastningen 5% (2,5/50).)

För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske.

Det bundna egna kapitalet (i första hand aktiekapitalet) får aldrig delas ut till aktieägare utan kan endast tas i anspråk genom nedsättning av aktiekapitalet eller upplösning av bolaget, så kallad likvidation.

Läs mer om:
Spara i aktier

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar