Anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer. I lagen om anställningsskydd (LAS, SFS 1982:80) regleras dessa. Genom kollektivavtal kan dock andra regler gälla.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsformer

 • Tillsvidareanställning (”fast anställning”), innebär att anställningen gäller tills vidare. Anställningen upphör genom uppsägning från någon utav parterna.
   
 • Tidsbegränsad anställning, innebär att anställningen varar under en viss tid. Anställningen upphör utan uppsägning då den avtalade anställ- ningstiden löpt ut.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period till en på förhand bestämd tidpunkt. LAS säger

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

 1. för allmän visstidsanställning,
   
 2. för vikariat,
   
 3. för säsongsarbete, och
   
 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidare- anställning.”

Provanställning

Ett avtal om provanställning får vara högst sex månader. Om inte arbetsgivaren eller den anställde i förväg säger ifrån att provanställningen ska upphöra så övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Tanken med en provan- ställning är att arbetsgivaren ska ges möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för jobbet.
 

Läs mer om:
Företagets personal – medarbetarna

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar