Anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer. I lagen om anställningsskydd (LAS, SFS 1982:80) regleras dessa. Genom kollektivavtal kan dock andra regler gälla.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsformer

 • Tillsvidareanställning (”fast anställning”), innebär att anställningen gäller tills vidare. Anställningen upphör genom uppsägning från någon utav parterna.
   
 • Tidsbegränsad anställning, innebär att anställningen varar under en viss tid. Anställningen upphör utan uppsägning då den avtalade anställ- ningstiden löpt ut.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period till en på förhand bestämd tidpunkt. LAS säger

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

 1. för allmän visstidsanställning,
   
 2. för vikariat,
   
 3. för säsongsarbete, och
   
 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidare- anställning.”

Provanställning

Ett avtal om provanställning får vara högst sex månader. Om inte arbetsgivaren eller den anställde i förväg säger ifrån att provanställningen ska upphöra så övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Tanken med en provan- ställning är att arbetsgivaren ska ges möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för jobbet.
 

Läs mer om:
Företagets personal – medarbetarna

Lämna en kommentar