Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare, juridiskt begrepp enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Tryckta eller inspelade media skall normalt ha en ansvarig utgivare som kan ställas till svars för tryckfrihetsbrott. För elektroniska medier (Internet) är detta frivilligt. De som väljer att inte registrera ansvarig utgivare faller i stället under lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, även kallad BBS-lagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En ansvarig utgivare tar hand om material från exempelvis journalister och ser till att det inte bryter mot utgivningslandets lagar. Den ansvarige utgivare har ansvaret när en journalist på en tidning har brutit en lag, då kan den ansvarige utgivaren få betala böter och sitta i fängelse.
 

Läs mer om:
Utgivningsbevis

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar