Utgivningsbevis

Utgivningsbevis är den typ av intyg som behövs för att kunna ge ut exempelvis en tidskrift.[1] Ett utgivningsbevis kan utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller av Radio- och TV-verket. Utfärdas det av det förstnämnda bygger grunderna på tryckfrihetsförordningens reglemente och lagar. Utfärdas ett bevis av Radio- och TV-verket har det yttrande-frihetsgrundlagen som grund. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-grundlagen ställer på så sätt kraven för skriften som avses att ges ut.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Under speciella förutsättningar kan även ett utgivningsbevis utfärdas till webbplatser. Några av kraven som ställs då är att webbplatsen ska ha en ansvarig utgivare, ha anknytning till Sverige, och vara öppen för allmänheten. Vidare får domännamnet under inga omständigheter förväxlas med namnet på andra domäner registrerade och utfärdade av Radio- och TV-verket.[2] Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur.
 

Lagar och regler

Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckta periodiska skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen för ej tryckta periodiska skrifter. En ej tryckt periodisk skrift kan till exempel vara en webbplats. Det är inte obligatoriskt för en webbplats att ha utgivningsbevis, vilket är fallet för tryckta periodiska skrifter.[3] När utgivningsbeviset har utfärdats omfattas yttranden som görs i mediet inte längre av brottsbalken utan av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Datainspektionen har riktat kritik mot att utgivande av ett bevis kan bland annat åsidosätta hela integritetsskyddet enligt personuppgiftslagen och tillåta publiceringar på internet av uppgifter av personlig natur utan något egentligt skydd för den enskilde. [4]

Källor

  1.  https://www.prv.se/Periodisk-skrift/
  2.  https://lagen.nu/1991:1469#K1P9
  3.  https://lagen.nu/1949:105#K5P5
  4.  Datainspektionens remissvar 2009-06-08 https://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2009-06-08-yttrandefrihetskommitten.pdf
     

Läs mer om:
Ansvarig utgivare

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar