Utlandsskuld

Utlandsskuld är den skuld ett land är skyldig utlandet och är en del av statsskulden. Gäldenärerna kan vara andra stater, organisationer eller personer. Det är utlandsskulden som stater med egen valuta kan få svårigheter att betala. För att kunna betala skulden håller länder vanligen valutareserver (även om det finns andra skäl att ha en valutareserv).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett lands totala skulder inkluderar bilaterala skulder (stat-till-stat-skulder), multilaterala skulder (skulder till internationella institutioner som till exempel Världsbanken och IMF) och skulder till privata banker. För att avgöra om ett lands utlandsskuld är rimlig måste man sätta den i relation till landets totala ekonomi, dess handel och reserver. När den mäts kan den därför uttryckas i absoluta ta likväl som i andel av BNP eller BNP per capita.

Av Sveriges statsskuld utgör ca 60 % av skulden utlandsskuld.[1]

Noter

  1.  https://www.riksbank.se/svenskstat/link19_se.html

Läs mer om:
Konjunktur
Bytesbalans
Penningpolitik
Inflation

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar