Arvode

Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift. Ordet honorar har samma innebörd.

Ordet ”honorar” används mycket inom författarvärlden och avser då den summan pengar författaren får för att låta sin text publiceras. När det står ”honorar utgår ej” betyder det att författaren inte får något arvode.

Synonymer:
arvodera, ge arvode åt, betala arvode till, honorera, ersätta
 

Läs mer om:
Skatter

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar