Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. Med havet, skogen och luften i tankarna ställer Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda märket Bra Miljöval. Symbolen består av en stiliserad pilgrimsfalk i en cirkel. Falken räddades av Naturskyddsföreningens artprojekt Pilgrimsfalk i samarbete med Nordens Ark.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bra miljöval är, enligt organisationen själv, ”världens tuffaste miljömärkning”.[1]

Områden

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval.

Papper
För att ett papper ska kunna märkas med Bra miljöval måste producenten hålla sig till kriterier som är till för att

 • skydda känslig skog
 • verka till att få bort användandet av giftiga kemikalier
 • garantera att pappret är fritt från klor och optiska vitmedel
 • gynna en tillverkningsprocess som använder mindre el och fossila bränslen

Elenergi
Ett företag som säljer el som fått märkningen Bra Miljöval måste varje år redovisa att antalet sålda kilowattimmar är desamma som andelen el märkt med Bra Miljöval som producerats. En av Naturskyddsföreningen godkänd revisor granskar uppgifterna. El märkt med Bra Miljöval

 • baseras på sol-, vind-, och vattenkraft och biobränslen
 • innehåller inte kärnkraft, kolkraft och naturgas
 • har låga nivåer av växthusgasutsläpp
 • investerar i energieffektiviserings- och miljöprojekt

Butiker
En butik som märks med Bra Miljöval

 • har ett basutbud av ekologiska livsmedel
 • har ett stort utbud av miljömärkta kemtekniska produkter
 • väljer bort vissa produkter, till exempel jätteräkor och andra produkter som är dåliga ur miljösynpunkt
 • genomför ett gediget eget miljöarbete som granskas årligen

Idag finns livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval. Det finns även kriterier framtagna för att miljömärka blomsterbutiker.

Transporter
Kriterierna för godstransporter och personresor ställer krav på såväl drift som underhåll av fordon som används i transporter märkta med Bra Miljöval.En resa eller en godstransport märkt med Bra Miljöval ska

 • ge liten klimatpåverkan
 • vara energieffektiv
 • ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten

Kemiska produkter
För kemiska produkter gäller att

 • produkten inte innehåller ämnen som är skadliga för den som använder den
 • antalet djurförsök minimeras
 • produkten ska innehålla så lite vatten som möjligt och att angiven dosering hålls till ett minimum
 • produkten är fosfatfri
 • företaget arbetar aktivt med förbättringar för miljön och att transporter ingår i deras miljöarbete
 • produkten bryts ner lätt
 • inte är giftiga för organismer som lever i vatten
 • brytas ner i levande växter och djur så att de inte överförs till nästa steg i näringskedjan

Textil
Både framställningen av fibrerna och beredningen av textilen gås igenom vid märkning. Kriterierna för beredning syftar till att minska kemikalieanvändningen, att avloppet renas och att energiprocessen drar ett minimum av energi. Bomullen måste vara ekologiskt odlad och syntetfibrer måste bestå av minst 70% återvunnet material.

Värme och fjärrkyla
När en konsument köper fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ska leverantören enligt avtalet producera samma mängd miljömärkt fjärrvärme som konsumenten förbrukar. Bra Miljöval kräver bland annat att

 • det går att ta reda på varifrån bränslet kommer
 • värmen framställs både etiskt, miljömässigt korrekt och att produktionen inte inskränker på kulturella och ekonomiska värden.

Försäkringar
Naturskyddsföreningen har lanserat kriterier för miljömärkning med Bra Miljöval på försäkringar för bil och småhus (villa, sommarstuga osv.). En försäkring innebär att försäkringstagaren betalar en försäkringspremie och får då möjlighet att i det fall att en skada inträffar, som omfattas av avtalet, få hjälp av försäkringsbolaget. Det betyder att försäkringskapitalet förvaltas och att när det gäller bil- och villaförsäkringar, att byggfirmor och bilverkstäder arbetar med att reparera skador. I kriterierna för Bra Miljöval sakförsäkring (småhus och bil) ställs krav på kapitalförvaltningen, skaderegleringen (metod och material) miljöarbete hos försäkringsbolag och de bygg- och bilverkstäder som anlitas för miljömärkta försäkringar samt att försäkringsbolagen underlättar för sina försäkringskunder att minska sin miljöbelastning i relation till det försäkrade objektet (mobilitet och boende).

Källa

 1.  Naturskyddsföreningens information om Bra Miljöval

Läs mer om:
Krav
Miljömärkning
Blå Flagg
Bluesign
Svanen (miljömärkning)
EU-blomman
Företagande och miljö

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar