Svanen (miljömärkning)

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Finansiering

Svanen drivs som ett icke vinstdrivande företag och finansieras dels av anslag från regeringen, dels av avgifter från de företag som har svanenmärkta varor eller tjänster. Avgiften var januari 2009 0.3% av produktens årsomsättning. För svanenmärkta tjänster varierar avgiften.
 

Kriterier

Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras. Kriterierna skärps omkring var fjärde år då produkter som klarat de gamla kraven måste ompröva sig för att behålla sin licens.
 

Symbol

Symbolen är rund med en vit svan med fyra vingpennor mot en grön bakgrund. Den är skapad av den finske konstnären Kyösti Varis och symboliserar de nordiska ländernas samarbete. Svanens fyra vingpennor symboliserar Sverige, Norge, Finland, Island. 1992 gick även Danmark med i samarbetet.
 

Läs mer om:
Krav
Miljömärkning
Bluesign
Blå Flagg
Bra Miljöval
EU-blomman
Företagande och miljö

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar