Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Blå flagg startades 1985 av miljöförespråkare i Frankrike, som värnade om de marina miljöerna. Under det Europeiska miljövårdsåret 1987 etablerades Blå Flagg på flera håll i Europa. Idag leder organisationen Foundation for Environmental Education, FEE, arbetet. Håll Sverige Rent har varit samordnare för Blå Flagg i Sverige 1994-2012 men idag sköts Blå Flagg av organisationen Blå Flagg Sverige.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kvalitetsutmärkelse
För att få utmärkelsen måste man uppfylla kraven för vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Uppfylls inte kraven vid en stickprovskontroll, så kan flaggan halas. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år.

Symbol

Blå Flagg

Badplatser och hamnar med Blå Flagg får hissa en blå flagga, med blå vågor inne i en vit cirkel, som symboliserar de flaskposter man i början använde för att kartlägga varifrån skräpet kom.

Blå Flagg i Sverige

Småbåtshamnen i Simrishamn fick som första hamn Blå Flagg 1994. År 1995 fick badstranden i Tylösand utanför Halmstad flaggan som första badstrand.

Källor

  • Håll Sverige Rent om Blå Flagg

Läs mer om:
Krav
Miljömärkning
Bra Miljöval
Svanen (miljömärkning)
EU-blomman
Företagande och miljö

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar