Derivat

Handeln med derivat är huvudsakligen en handel med risker. Vissa personer vill ta en risk, vissa vill skydda sig för en risk. Man kan jämföra med ett försäkringsbolag, som tar på sig risker, t.ex. att ditt hus brinner ned, och dig som husägare, som vill försäkra dig mot de ekonomiska konsekvenserna av att huset brinner ned. För detta betalar du en premie till försäkringsbolaget (vare sig huset brinner eller inte), och försäkringsbolaget betalar dig pengar, om ditt hus skulle brinna ner. På värdepappersmarknaden är de vanligaste risk- eller försäkringsprodukterna – beroende på vilken sida av affären man står - optioner och terminer. Den underliggande produkten (ordet derivat kan förstås som ”härlett av någonting underliggande”) är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med ”vanliga” värdepapper som aktier, obligationer etc. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär.

Du måste också vara medveten om att värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på ”vanliga” värdepapper. Om du har investerat i ett derivat som kräver att du ställer säkerheter, t.ex. terminer, utfärdade optioner, förändras ditt säkerhetssaldo varje dag och du måste hela tiden vara beredd att skjuta till nya säkerheter om behov uppstår. Detta kräver att du dagligen bevakar din investering.

Ska du handla med derivat, måste du underteckna särskilda avtal just för detta. Det räcker alltså inte med vad som krävs för ”vanlig” värdepappershandel. Ditt värdepappersinstitut måste också särskilt upplysa dig om riskerna med derivathandel.
 

Läs mer om:
Aktier
Derivatinstrument

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar