Depreciering

Depreciering betyder nedskrivning av värdet på en kapitalvara eller annan tillgång.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Motsatsen till depreciering är appreciering, d.v.s. uppskrivning av värdet på en kapitalvara eller annan tillgång. Begreppet används vanligen när en valuta har rörlig växelkurs (en ”fritt” flytande valuta). Med depreciering menas då en minskning av värdet på en valuta med rörlig växelkurs relativt andra valutor.

Motsatsen appreciering, betyder en ökning av värdet på en valuta med rörlig växelkurs relativt andra valutor. De begrepp som på liknande sätt används vid fast växelkurs är ”devalvering” (en minskning) och mindre vanligt ”revalvering” (en ökning).

Det engelska ordet depreciation betyder avskrivning inom bokföring.

Läs mer om:
Styrränta
Reporänta
Räntemarknad
Penningmarknaden
Ekonomi
Privatekonomi
Appreciering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar