Appreciering

Appreciering är värdeökningen på en valuta med rörlig växelkurs. Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor. Värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft. Motsatsen till appreciering är depreciering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Motsvarande begrepp vid fast växelkurs är revalvering. Vid revalvering ökar en valutas pris genom att dess värde skrivs upp som ett resultat av ett aktivt ingripande från ett lands centralbank. Motsatsen till revalvering är devalvering.[1]

Noter

  1.  Appreciering. Nationalencyklopedin. Läst 2012-02-26.

Läs mer om:
Styrränta
Reporänta
Räntemarknad
Penningmarknaden
Ekonomi
Privatekonomi
Depreciering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar