Event, event-marknadsföring

Ett event (ordet är hämtat från engelskans ord för evenemang eller händelse) är ett specialarrangemang som ett led i en intern eller extern marknadsföring och som regel ett moment i en kommunikationsplan. Eventet ska fungera som plattform för överföring av värderingar och idéer i avsikt att påverka deltagarna och öka deras förståelse för till exempel en varas värden eller ett företags eller en organisations värderingar och framtidsplaner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Event, event-marknadsföring

Ofta sker eventet med inslag av stämningshöjande umgänge med underhållning och catering av mat och dryck. Det interna eventet avslutas ofta med samkväm, barmingel och ibland dans. Event genomförs oftast i för ändamålet specialdesignade miljöer.

Seriösa eventleverantörer brukar mäta eventets effekter relaterat till uppsatta kommunikationsmål.

Det som skiljer eventet från andra trivselarrangemang som jubiléer och firmafester är att hela genomförandet alltid sker i harmoni med – och tydligt speglar – de kommunikationsmål som satts upp av arrangören.

Det ges även utbildningar inom event-marknadsföring och praktiska kurser kring att skapa och driva event.
 

Event-marknadsföring

Event-marknadsföring (eller Event Marketing, EM), är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang där ett företag kan möta sin målgrupp. Allt från små golftävlingar för ett företags kunder till Olympiska spelen kan användas som plattform för en EM-kampanj.

Begreppet Event Marketing anses ha slagit igenom i samband med Olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles, då OS-arrangörerna erbjöd sponsorerna en preciserad exponering av kundföretaget. Tidigare hade sponsringen många gånger varit ren välgörenhet. Under 1990-talet var EM en av de snabbaste växande trenderna inom marknadsföring och de under 2000-talets första år ökade amerikansk EM tre gånger så snabbt som den traditionella annonseringen.

I Sverige har ordet haft olika innebörd, vissa anser att det avser all form av sponsring medan andra menar att alla former av händelsemarknadsföring är EM. På grund av denna oenighet finns det inga pålitliga siffror som visar hur stort EM är i Sverige. Det finns svenska byråer som är helt inriktade på EM och allt fler företag söker kompetens inom detta område. Exempelvis har Volvo en avdelning inom koncernen som enbart hanterar sådana frågor; Volvo Event Management Corporation som sitter i Bryssel. Även mindre företag använder sig av denna marknadsföringsform, så som Svenska Widow Skateboards som årligen arrangerar Widow Street Festival[1] och Fjällräven som genom sitt Fjällräven Classic [2] vill få fler att upptäcka friluftslivet.

Det som enar Volvo, Widow Skateboards och Fjällrävens events är att samtliga event syftar till att få fler att uppleva företagets kärnvärden.

   
Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar