Exportkredit

En bra finansieringslösning kan ibland vara avgörande för om företaget ska kunna genomföra en  exportaffär. Om företaget behöver hjälp med finansieringen av exportaffärerna går det att få hjälp från flera olika håll.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vid exportaffärer ställer köparna ofta krav på längre kredittider än vad som är brukligt i Sverige. Det blir allt viktigare för en säljare att kunna erbjuda både kredit och finansiering i samband med en exportaffär.

Första steget är att ta kontakt med företagets normala bank för att höra vad de kan erbjuda. Ofta kan banken hjälpa till med både krediter och rådgivning vad gäller olika betalningssätt.

SEK (AB Svensk Exportkredit). SEK kan hjälpa till med exportkrediter till de flesta länder i världen och har gedigen erfarenhet. Svenska statens system för exportkrediter hanteras av SEK.

EKN (Exportkreditnämnden) fungerar ungefär som ett försäkringsbolag och ställer ut så kallade EKN-garantier mot förluster i form av uteblivna betalningar.

Via EKN kan företaget också försäkra sig mot problem som kan uppstå både på grund av utebliven betalning från den aktuella kunden och på grund av  politiska händelser i köparlandet.

Läs mer om:
Finansiering
Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Säkerhet

Lämna en kommentar