Riskkapital

Vad är egentligen riskkapital? Allt kapital som tillförs ett företag är ju egentligen förknippat med en viss risk för finansiären. Den största risken tar, i alla fall initialt, ägarna till företaget. Här handlar det ju om en satsning av både tid och pengar. Mot det kan man ställa att ägarna har stor möjlighet till utdelning om företaget utvecklas bra.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om företaget, för att till exempel utveckla en ny produkt, har användning för mer kapital än vad som finns att tillgå i den egna kassan, behöver man få in externt riskkapital.

Fyra olika grupper

Man kan dela in riskkapitalet i fyra grupper samtidigt som det kan finnas blandningar av dem.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Eget kapital

Till eget kapital räknas sådant kapital som finns upparbetat i företaget, eller av ägarna insatt kapital som kan användas till den fortsatta utvecklingen.

Banklån

Att företaget tar ett banklån är det vanligaste sättet att finansiera en investering. Vid banklån belastas företaget med ränta och amorteringar på lånet enligt det låneavtal som skrivits. Banklånet tar ingen hänsyn till om företagets investering är lönsam eller inte. Detta innebär att företaget får stå hela risken för den aktuella investeringen.

Riskvilliga lån

Organisationer som Tillväxtverket, Industrifonden och ALMI, tillsammans med andra organisationer med statlig eller delvis statlig finansiering lånar ut pengar i form av så kallade riskvilliga lån. Det finns också olika regionala långivare som kan vara intressanta för företaget att ta kontakt med.

Med ett riskvilligt lån har man ofta mindre krav på säkerhet jämfört med ett vanligt banklån. I stället för normal ränta kan avtalet vara formulerat så att låntagaren betalar tillbaka pengarna i en viss takt beroende på den avkastning investeringen ger. Det finns också konstruktioner som innebär att långivaren får royalty på försäljningsintäkter mm.

Att säkerhetskravet för lånet är lägre än för normala banklån innebär inte att dessa lån alltid är lätta att få. Långivarna har ofta ganska stränga krav på det unika i affärsidén, den förväntad lönsamheten, teknikskyddet m.m.

Renodlat riskkapital

Vad skiljer riskkapital från banklån och riskvilliga lån? Ett antal grundläggande skillnader är att:

  • Riskkapital innebär nästan alltid ett ägande, d.v.s. den som investerar i ett företag köper i realiteten en del av företaget. Ett företag som söker riskkapital måste vara berett på att den ursprunglige ägarens del i företaget blir mindre, i många fall kan det vara så att kontrollen över företaget övergår till investeraren.
  • Med det riskkapital som ett företag fått följer normalt inga formella krav på återbetalning i form av amortering. Inte heller ska ränta betalas på kapitalet
  • Det finns i allmänhet inga bakomliggande säkerheter för ett riskkapital. Investeraren tar full risk för det insatta kapitalet.
  • Eftersom en investerare (institution eller privat) tar förhållandevis stor risk med sitt insatta kapital, förväntas avkastningen på detta kapital bli hög. Investeraren kan inte räkna med att alla affärer blir vinstgivande. De investeringar som inte ger avkastning måste alltså kompenseras av högre avkastning på de lyckade investeringarna.

Viktigt att tänka på är att institutioner eller privatpersoner som investerar rent riskkapital ofta har höga avkastningskrav. Det är vanligt att man aktivt går in i företaget och besätter poster i styrelsen. Vissa investerare har som målsättning att företaget ska säljas vidare efter en kortare eller längre tid.

Var hittar jag riskkapital?

Beroende på vilken typ av riskkapital som företaget söker ställs olika krav på affärsplanen, innovationen, förväntad avkastning osv.

Bank
Om företaget har en god säkerhet för det önskade beloppet är den enklaste vägen att ta kontakt med en bank. Den bank företaget normalt har samarbete med är oftast naturligast att kontakta först.

Riskvilliga långivare
Bland långivare som kan ta större risk än banker i allmänhet, hittar man bland annat Tillväxtverket, ALMI, Norrlandsfonden med flera. De flesta aktörer i denna grupp har statliga pengar i ryggen och arbetar med det uttalade målet att underlätta för företag i Sverige.

Länsstyrelserna och kommunernas näringslivsenheter kan också hjälpa till för att ge upplysningar om denna typ av lån.

Renodlat riskkapital
Det finns ett stort antal aktörer som tillhandahåller riskkapital på olika sätt och med olika villkor. Företag eller privatpersoner (affärsänglar) som arbetar med riskkapital vill ofta vara delaktiga i företaget på ett helt annat sätt än exempelvis en bank. En investering i ett företag innebär oftast en motsvarande ägarandel i företaget.

Sammanfattning

Att hitta rätt finansiering är många gånger en process som tar mycket tid i anspråk. Det är lämpligt att företaget undersöker alla de möjligheter som finns och är noga med att penetrera både fördelar och nackdelar med de olika finansieringsformerna.

Ytterligare information finns att hämta via nedanstående länkar.

Svenska Riskkapitalföreningen är en intresseförening för personer och företag som arbetar med ”venture capital”.

Tillväxtverkets webbsidor innehåller mycket information.

Almi kan stå till tjänst med rådgivning och finansiering.

Norrlandsfonden kan bistå företag i Norrland med råd och kapital.
 

Läs mer om:

Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Affärsänglar
Exportkrediter
Säkerhet

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar