Checkkredit

Ett enkelt sätt att förstärka företagets likviditet, utan att behöva låna en specifik summa, är att företaget ansöker om en checkkredit. En av fördelarna med en checkkredit är att företaget inte belastas med ränta för en större kredit än den man för stunden utnyttjar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Checkkrediten är vanligen knuten till det vanliga företagskontot och är ett enkelt sätt att kortsiktigt låna pengar av banken. På checkkrediten betalas en fast årlig avgift på det beviljade kreditbeloppet. Med beviljat kreditbelopp menas det belopp som företaget maximalt kan ha minus på kontot. På det belopp som företaget faktiskt utnyttjar betalas en överenskommen (fast eller rörlig) ränta.

En checkkredit används ofta för att finansiera företagets rörelsekapital.

Säkerhet

Banken eller finansinstitutet som tillhandahåller checkkrediten kräver oftast säkerhet för krediten. Denna säkerhet kan bestå av inteckning, pantbrev i fastighet, borgen eller någon annan form av säkerhet.

Att tänka på

  • Det normala när ett företag vill skaffa en checkkredit är att man vänder sig till sin normala bankkontakt. Det finns fördelar med att ha en och samma bank för alla företagets finansieringsbehov.
     
  • Det är värt att tänka på att det även inom det finansiella området finns konkurrens. Att tala med mer än en bank eller finansieringsinstitut kan leda till att villkoren för företagets kredit förbättras.
     
  • Både den fasta kostnaden för checkkrediten och den ränta som banken eller finansieringsinstitutet tar ut varierar beroende på vilken typ av säkerhet som företaget kan ställa för krediten. En fastighetsinteckning är normalt den bästa säkerheten.

Även om en checkkredit vid första anblicken kan tyckas vara en kostsam kredit med tanke på att krediträntan oftast är högre än på ett vanligt lån, kan det i det långa loppet bli en bra affär för företaget eftersom man bara betalar ränta på det belopp som för stunden utnyttjas.

Läs mer om:

Banklån
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Exportkrediter
Säkerhet

 

Lämna en kommentar