Exportkrediter

En bra finansieringslösning kan ibland vara avgörande för om företaget ska kunna genomföra en exportaffär. Om företaget behöver hjälp med finansieringen av exportaffärerna går det att få hjälp från flera olika håll.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid exportaffärer ställer köparna ofta krav på längre kredittider än vad som är brukligt i Sverige. Det blir allt viktigare för en säljare att kunna erbjuda både kredit och finansiering i samband med en exportaffär. För ett mindre företag kan detta vara ett besvärligt hinder.

Första steget är att ta kontakt med företagets normala bank för att höra vad de kan erbjuda. Ofta kan banken hjälpa till med både krediter och rådgivning vad gäller olika betalningssätt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Andra aktörer som kan hjälpa till med exportkrediter och garantier är:

SEK (AB Svensk Exportkredit). SEK kan hjälpa till med exportkrediter till de flesta länder i världen och har gedigen erfarenhet. Svenska statens system för exportkrediter hanteras av SEK.

Från SEKs webbplats:

”Vi har en enkel affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Det gör vi i såväl goda som dåliga tider. Varje år lånar vi ut ungefär 55 miljarder kronor.”

”Vi har ett nära samarbete med svenska och internationella banker, Exportkreditnämnden samt försäkringsbolag. Genom att låna ut pengar till exportföretaget med hjälp av dessa samarbetspartners, kan vi leverera ett mervärde.”

”Vi kan erbjuda en längre löptid än marknaden. Eller en valuta som annars är svår att låna i.Vi har kunder som regelbundet lånar av oss i turkiska lira, mexikanska pesos, koreanska won eller kinesiska renmimbi.”

”Alla våra lån kan ges på engångsbasis eller i form av ramavtal som du använder vid behov. Våra erfarna strukturerare skräddarsyr en lösning som passar just ditt företag.”

SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten.

Mer information finns hos:
SEK, AB Svensk Exportkredit

EKN (Exportkreditnämnden) fungerar ungefär som ett försäkringsbolag och ställer ut så kallade EKN-garantier mot förluster i form av uteblivna betalningar.

Via EKN kan företaget också försäkra sig mot problem som kan uppstå både på grund av utebliven betalning från den aktuella kunden och på grund av politiska händelser i köparlandet.

Från EKNs webbplats:

”EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier.

Vi gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. Vi arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 140 länder. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.”

”Uppdraget innebär att vi både är en affärspartner och en myndighet. Ett beslut från EKN att lämna en garanti baseras på EKN:s affärsmässiga bedömning av risken.”

EKN har olika garantityper som skyddar mot betalningsrisker i dina exportkrediter.

  • För export med kort kredittid, dvs högst ett år, finns garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader.
  • För exportaffärer där kredittiden är över ett år finns garanti för fordringsförlust, lång kredittid.
  • Garantin för tillverknings- och fordringsförlust täcker även dina upparbetade kostnader, som du på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.

Mer information finns hos:
EKN, Exportkreditnämnden
 

Läs mer om:

Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Säkerhet

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar