Frågeformulär

Både när det gäller brevenkäter, telefonintervjuer och personliga intervjuer är basen själva frågeformuläret.  
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett frågeformulär består utav följande delar

 1. Identifieringsdata; namn och adress på den svarande (om inte anonymitet gäller), datumet och tiden för intervjun.
   
 2. Klassificeringsdata; kön, ålder, befattning mm.
   
 3. Önskan om ett samarbete där man även talar om vem det är som intervjuar, avsikten med intervjun och den beräknade tidsåtgången för att fylla i svaren eller att svara muntligen.
   
 4. Instruktionerna; hur frågeformuläret ska fyllas i (brevenkät, enkät via e-post).
   
 5. Själva frågorna

Då man vill fråga kan följande metoder användas: 

Läs mer om:
Marknadsundersökning

Lämna en kommentar