Hälsoskydd

Hälsoskyddets uppgift enligt miljöbalken är att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt. Gäller det störningar som är ringa eller helt tillfälliga så omfattas de inte.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För arbetsmiljön finns särskild lagstiftning.

En del i hälsoskyddet är den som berör fastighetsägare. Deras verksamhet innefattar naturligtvis de grundläggande hänsynsreglerna men bostäder och lokaler ska också brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Olägenheter som kan uppstå och som måste åtgärdas kan exempelvis vara ohyra, andra skadedjur, fukt, drag, värme och kyla, mögel, buller, luftföroreningar.

Det är fastighetsägaren som enligt bevisbörderegeln är skyldig att utreda hälso- skyddsfrågor. Om en hyresgäst känner besvär av något slag och det kan misstänkas att det kommer från byggnaden är fastighetsägaren skyldig att utreda och att åtgärda. Det är även fastighetsägarens sak att kunna visa att det inte är fastigheten som orsakar hyresgästens besvär.

Andra saker som kan påverka hälsan är inrättandet och användandet av grundvattentäkter. En händelse i sådan verksamhet kan få konsekvenser för många människor.
 

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar