Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd i Sverige, som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Nämnden kan även vara skiljenämnd i hyrestvister. Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Det kostar inte heller att vända sig till hyresnämnden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns åtta hyresnämnder i landet som ansvarar för var sitt geografiskt område: Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Enligt Domstolsverket inkommer det varje år mellan 25 000 och 30 000[1] ärenden till hyresnämnderna.

Ordföranden i hyresnämnden benämns hyresråd. Hyresrådet är också ordförande i arrendenämnden på samma ort.[2] Chefer för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är de hyresråd som har anställts som chefer. I övriga hyresnämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyres-nämnden chef för nämnden.[3]
 

Exempel på ärenden

  • Om man hyr en lägenhet som man vill hyra ut i andra hand måste man be hyresvärden om tillstånd. Om hyresvärden ej vill ge sitt tillstånd kan man vända sig till hyresnämnden, som kan bevilja tillstånd mot hyresvärdens önskan.
  • En hyresgäst har oftast besittningsskydd; d.v.s. även om uthyraren vill att man flyttar kan man ha rätt att bo kvar så länge man sköter sig. Besittningsskyddet kan dock avtalas bort. För att ett sådant avstående av besittningsskydd ska vara gällande krävs i vissa fall att hyresnämnden godkänt detta.
  • Om en lägenhet hyrs ut till ett oskäligt högt pris kan hyresgästen ha rätt att få hyran sänkt. Hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden och ansöka om detta. I Januari 2013 skedde en lagändring som nu inte ger hyresgästen rätten att retroaktivt få tillbaka pengar för en oskäligt hög hyra.
     

Källor

  1.  ”Hyresnämnden – en medlare i bostadstvister”. Domstolsverket. 22 augusti 2007. Läst 6 mars 2008.
  2.  5 § förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.
  3.  3 § förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.
     

Läs mer om:
Hyreskontrakt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar