Hyreskontrakt

Hyreskontrakt är ett skriftligt hyresavtal, alltså en förbindelse mellan den som hyr ut och den hyrande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beträffande uthyrning av lägenhet i hyreshus i Sverige reglerar hyreslagen de villkor som får uppställas. Motsvarande lag i Finland är Lag om hyra av bostadslägenhet.

Hyreskontrakt kan likställas med upprättandes av ett avtal.

Hyresrätt kallas den upplåtelseform av en bostad eller lokal där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden eller lokalen av en hyresvärd. Ett flerfamiljshus med lägenheter som upplåts genom hyresrätt kan kallas hyreshus.

Bostäder
Bostadshyresrätten är i Sverige starkt lagreglerad. Lagarna som styr hyra av bostäder och lokaler återfinns i jordabalkens 12:e kapitel. Det kapitlet brukar därför även kallas för hyreslagen.

Bostadshyresrätter får inte överlåtas mellan hyresgäster mot betalning, om detta görs kallas det svartkontrakt.

I en bostadshyresrätt betalar den som nyttjar bostaden inte någon insats, men den återkommande hyresavgiften ger ägaren en inkomst.

Lokaler
Hyresrättslokaler får överlåtas mot en avgift och det är vanligt förekommande med överlåtelseavgifter i attraktiva affärslägen.

Läs mer om:
Bostadsrätt
Hyra bostad
Hyra i andra hand
Bostadsförmedling

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar