Kredittid

Kredittid är den tid en kredit löper. Det kan vara den tid inom vilken ett lån (penninglån) ska återbetalas, en faktura ska betalas eller ett avbetalningsköp ska vara slutbetalt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor. Oftast menas den tid lån har fast ränta. Det löper från att det tas tills det förfaller. Begreppet förekommer för penninglån med ett avtalat förfallodatum, till exempel banklån och obligationer. Det förekommer däremot inte för räntefria skulder, som kundfordringar, eller lån med varierande ränta, som kreditkortsskulder.

Termen förekommer även i samband med derivat. Till exempel optioner förfaller till inlösen. Dess löptid är då mellan utgivning och inlösen.

Återstående löptid är den tid som är kvar på ett pågående lån eller derivat innan det förfaller.

Läs mer om:
Kreditvärdighet
Näringsidkarkredit
Konsumentkredit
Konsumentkreditlagen
SMS-lån
Seniorlån
Ränta, effektiv ränta
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar