Vad är kreditvärdighet

Kreditvärdighet visar hur god ekonomisk förmåga en person har att återbetala en skuld. Det är upplysningsföretagen i Sverige som bedömer kreditvärdigheten och presenterar det i ett sammanvägt betyg, exempelvis UC-Score. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Upplysningsföretagen gör dessa värderingar både på privatpersoner, företag och organisationer. Denna artikel har däremot enbart fokus på hur det beräknas för och påverkar privatpersoner. 

Vad innebär kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett sammanvägt betyg som anger vilken förmåga som upplysningsföretagen, exempelvis UC eller Creditsafe, anser att en person har att hantera en skuld. Det förknippas oftast med lån och krediter men gäller även skulder i form av exempelvis fakturabetalningar. 

Det vanligaste är att det sammanvägda betyget presenteras på en skala mellan 1 – 100 eller 1 – 1000. Detta betyg uppdateras regelbundet utifrån förändringar i de informationsregister som upplysningsföretagen har tillgång till. 

Hög kreditvärdighet = God förmåga att återbetala en skuld

Påverkar ekonomisk handlingsfrihet

Det kreditvärdigheten framförallt påverkar är personens ekonomiska handlingsfrihet. Ett gott betyg påvisar att personen har en god och stabil ekonomi. Därmed går det lättare att få lån och krediter men även abonnemang eller bostadskontrakt. 

Ett dåligt betyg påvisar en stor risk att personen kommer att få betalningssvårigheter i framtiden. Därmed kan exempelvis banker neka låneansökningar och mobiloperatörer neka teckning av abonnemang. 

Exempel:

 1. Ansökan – Anna ansöker om ett privatlån hos Bank ABC
 2. Kreditupplysning – Bank ABC beställer en kreditupplysning från UC
 3. Kreditbetyg – På kreditupplysningen presenteras Annas kreditvärdighet, i form av ett betyg, vilket påvisar hennes förväntade förmåga att hantera lånet. Det är lågt då hon för tillfället har en betalningsanmärkning.  
 4. Avslag – Anna får i detta fall avslag på låneansökan på grund av för dåligt kreditbetyg. 

Kontrollera egen kreditvärdighet

Hos svenska upplysningsföretag finns möjligheten att kontrollera sin kreditvärdighet. Hos vissa är det gratis medan det hos andra sker mot en avgift. 

Kom ihåg att ditt kreditbetyg kan vara olika högt hos de olika upplysningsföretagen. Orsaken till detta är att de delvis har tillgång till olika information. Om du exempelvis tecknat ett lån hos en långivare som använder Creditsafe för kreditupplysning kan det innebära att UC inte har information om detta lån. 

Kreditbetyg hos UC

Kreditbetyg hos UC

UC erbjuder flera olika tjänster för privatpersoner som vill se sitt kreditbetyg hos dem. Det kan ske via:

 • Kreditkollen – Full tillgång till kreditbetyg och kreditupplysning på sig själv under en månad. 
 • Min upplysning – Få en kreditupplysning på dig själv vid ett enda tillfälle. 
 • Mitt kreditbetyg – Se ditt kreditbetyg under en vecka

Läs mer om Kreditkollen på UC.se

En bild som visar Teckensnitt, logotyp, Grafik, typografi

Automatiskt genererad beskrivning

Kreditbetyg hos Creditsafe

Creditsafe har en mycket enkel och helt gratis tjänst, för att få tillgång till en kreditupplysning på sig själv. På denna kreditupplysning visas även det sammanvägda betyget på personens kreditvärdighet. Detta under rubriken ”Övrig Kreditinformation”. 

Utöver poäng står det om personen har Mycket hög, Hög, Medel eller Låg kreditvärdighet. Logga in med BankID på hemsidan och få upplysningen direkt presenterad på skärmen. 

Läs mer på Creditsafe.com

Kreditbetyg hos Dun & Bradstreet 

Kreditbetyg hos Dun & Bradstreet 

Dun & Bradstreet (f.d Bisnode) erbjuder ett gratis konto för privatpersoner. Via kontot går det exempelvis att se senaste tagna upplysningarna, via detta företag, samt deklarerad årsinkomst. 

För att få tillgång till kreditbetyget krävs däremot tjänsten ”Min Upplysning” som kostar ett par hundra kronor per år. Via tjänsten nås fri tillgång till kreditbetyg, notiser om någon information förändrats samt hjälp vid ID-kapning. 

Läs mer på Minupplysning.se

Kreditbetyg & Creditscore  – Bra eller dåliga nivåer

Ovan visas hur du kan beställa information om ditt kreditbetyg hos de tre största upplysningsföretagen i Sverige. Nästa steg är att tolka detta betyg för att se om kreditvärdigheten är Låg/Svag, Medel, Hög eller Mycket hög. Det sker via tabellerna som presenteras nedan. 

UC Riskprognos

UC Riskprognos är ett betyg som anger risken för att en person får en betalningsanmärkning inom 12 månader. Betyget har en skala på 0,1 – 99,9%. Om en person får betyget 40 innebär det alltså att UC beräknat risken till 40% att personen får en betalningsanmärkning under kommande 12 månader. Riskprognos används främst av företag men är även underlag för UC-Score (se nästa rubrik). 

UC-Score

UC Score är ett omvänt betyg utifrån företagstjänsten UC Riskprognos. Anger Riskprognosen exempelvis att risken för betalningsanmärkning är 99,9%, innebär det 1 i UC Score. Är risken 0,1% innebär det ett UC Score på 999. Det är generellt detta betyg som används när privatpersoner kontrollerar sin kreditvärdighet hos UC. 

Intervall av UC-ScoreBetalningsförmåga
745 – 999 Utmärkt
635 – 744Mycket hög
559 – 634Medel
455 – 558Mindre bra
1 – 454Svag

(Källa: Minuc.se)

Creditsafe Scoring 

Creditsafe Scoring används av upplysningsföretaget Creditsafe. Betyget visas i ett intervall mellan 1 och 100 där 100 är allra bäst. Intervallet visas även i en färgskala, från grönt till rött, med bokstäverna A till E. 

Rating och scoring - kreditinformation
Intervall av betygBetalningsförmågaSkala 
70 – 100Mycket högA – B
40 – 69HögB – C
20 – 39MedelC – D
1 – 19LågD – E

(Källa: Creditsafe.com)

Faktorer som påverkar kreditvärdigheten

UC har över 70 olika informationskällor som används när kreditvärdigheten ska sammanställas. Bland annat får de information från Skatteverket, Kronofogden, olika banker samt egen sparad data. Det är alltså ett mycket stort antal faktorer som vägs samman i det aktuella kreditbetyget. 

UC anger att fem av de viktigaste faktorerna är de som presenteras nedan. Dessa presenteras även i fallande ordning vilket betyder att betalningsanmärkningar och skuldsaldo är vad som väger allra tyngst. 

 • Betalningsanmärkningar & Skuldsaldo hos Kronofogden – Om anmärkningarna eller skuldsaldot är nytt kommer det vara mer negativt än om anmärkningen exempelvis är 1 år gammal. 
 • Lån och krediter – Både aktuella lån och kredithistorik (12 månader) samt antal lån och storlek på dessa är avgörande. 
 • Kreditupplysningar – Antalet kreditupplysningar som tagits på personen senaste 12 månaderna. Detta är en punkt som skiljer sig mot Creditsafe vilka anger att antalet kreditupplysningar inte påverkar deras uträkning av en persons kreditbetyg. 
 • Inkomst – Hänsyn tas till de två senaste årens deklarerade inkomst. 
 • Personinformation – Exempel på personlig information som påverkar kreditbetyget är civilstånd, anställningsform, boendeform samt fastighetsinnehav. 

Faktorer som inte påverkar

 • Pengar – Pengar i form av kontanter eller på konton.  
 • Investeringar – Investeringar i värdepapper som exempelvis aktier och fonder.
 • Låga månadskostnader – Även om du har mycket låga månadskostnader, och därmed goda ekonomiska marginaler, kan du få en dålig kreditvärdighet. 

När upplysningsföretagen beräknar kreditvärdigheten sker det delvis utifrån schabloner och statistik. Dessutom tas ingen hänsyn till personens investerade kapital. Även om det används för att påvisa en persons framtida förmåga att hantera en skuld så kan det alltså vara ett ”trubbigt” verktyg. 

Exempel 1 – Lever på avkastning

Sofia har ärvt flera miljoner och lever uteslutande på avkastning från aktier och andra värdepapper. Trots stort kapital får hon inget bolån då hennes kreditvärdighet anses vara för dålig på grund av mycket låg inkomst.

Exempel 2 – Lever ytterst ekonomiskt

Anne bor på landet är nästan självförsörjande på mat. Hon har överlag mycket låga månadskostnader och skulle därmed med lätthet kunna hantera ett lån som ger månadskostnad på 3000 kronor. Men även hon blir nekad lån på grund av för dålig kreditvärdighet. 

Förbättra egen kreditvärdighet

Nedan presenteras olika sätt att förbättra kreditvärdigheten. Detta utifrån de punkter som presenteras ovan och som UC anger väga tyngst när kreditbetyget beräknas. 

 • Betalningsanmärkningar & Skuldsaldo hos Kronofogden – Betala alltid fakturor i tid så att inte betalningsanmärkningar uppstår. Vid skuldsaldo bör det vara första prioritet att betala av denna skuld. 
 • Lån – Samla ihop alla lån och krediter i ett enda större så kallat samlingslån. Dessa har generellt bättre villkor än vad som erbjuds på smålån och kreditkort. Därmed får du både bättre villkor och förbättrad kreditvärdighet.   
 • Krediter – Kontrollera om du har någon öppen kredit via en kreditupplysning på dig själv. Hur detta sker presenteras under rubriken ”Kontrollera egen kreditvärdighet” ovan. Har du exempelvis ett kreditkort som inte används bör det sägas upp. Detta utifrån att krediten på kortet påverkar kreditvärdigheten oavsett om kortet används eller inte. 
 • Kreditupplysningar –   Undvik att handla på delbetalning, teckna krediter eller annat som innebär att kreditupplysningar genomförs. Köp exempelvis inte varor på internet på faktura utan betala istället med Swish eller direktbetalning. 
 • Inkomst – Via exempelvis extrajobb eller extrapass kan den deklarerade inkomsten höjas. Det kan däremot ta upp till ett år innan högre inkomst registreras hos upplysningsföretagen. 
 • Personinformation – Boendeort, civilstånd, boendeform och annan personlig information är svår att förändra. Men det är bra att vara medveten om att exempelvis fast anställning samt kontinuitet i ekonomin är positivt. Det anses exempelvis negativt om en person flyttat ofta och haft många jobb inom en kort period. 

Extra – Budget och målbild

Vill du förbättra din kreditvärdighet är det fördelaktigt att både ha en tydlig budget och en målbild. Budget är ett viktigt verktyg för att förstå hur ekonomin hanteras och se möjligheter för att exempelvis kunna amortera mera på befintliga skulder. 

Målbild svarar på frågan varför du vill få bättre kreditvärdighet. Är det exempelvis för att kunna teckna bolån eller förhandla om bättre ränta på befintliga lån och krediter? Med tydlig målbild är det lättare att bli motiverad till de ekonomiska åtgärderna som krävs för att nå målet.

Vanliga frågor och svar

Kan jag låna pengar med svag u003cstrongu003ekreditvärdighet?u003c/strongu003e

Du som har en väldigt svag kreditvärdighet kommer troligtvis bli nekad ifall du ansöker om traditionella lån som privatlån, bolån eller billån. Att bli beviljad u003ca href=u0022https://www.expowera.se/lana-pengar/sms-lan-som-beviljar-allau0022 data-type=u0022postu0022 data-id=u00228609u0022u003esmslån med låg kreditvärdighetu003c/au003e är dock möjligt, men detta är högkostnadskrediter med väldigt hög ränta och dyra avgifter.

u003cstrongu003eHur ofta uppdateras UC-Score?u003c/strongu003e

UC tar dagligen del av information som kan påverka en persons UC-Score. Uppdatering sker däremot enbart om informationen påverkar den enskilda personens ekonomiska förutsättningar. 

u003cstrongu003eVad är bra kreditvärdighet?u003c/strongu003e

Hos UC är ett UC-score på mellan 559 och 634 ”Medelbra”. Hos Creditsafe är nivån 20-39 ”Medelbra”. 

u003cstrongu003eHur får jag redan på min kreditvärdighet?u003c/strongu003e

Hos upplysningsföretagen finns tjänster som innebär att privatpersoner får ta del av sin kreditvärdighet via ett sammanfattande kreditbetyg. 

u003cstrongu003eVill man ha hög eller låg kreditvärdighet?u003c/strongu003e

Sträva efter så hög kreditvärdighet som möjligt då det påvisar god ekonomisk stabilitet. u003cbru003e

Läs mer om:
Kredittid
Näringsidkarkredit
Konsumentkredit
Konsumentkreditlagen
SMS-lån
Seniorlån
Ränta, effektiv ränta
Privatekonomi

Lämna en kommentar