SMS-lån

SMS-lån eller snabblån är en typ av kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre summor, vanligen med hjälp av ett mobiltelefonabonnemang och SMS-kommunikation med kreditföretaget. Det förekommer att beteckningen "SMS-lån" något oegentligt tillämpas även i de fall då kreditföretagets webbplats snarare än ett SMS utnyttjas. Låneformen kännetecknas av att låntagaren snabbt kan få det lånade beloppet, att kredittiden är kort samt att det rör sig om en hög total lånekostnad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Lånesummorna rör sig vanligtvis om mellan 1 000 och 5 000 kronor. Lånetiden rör sig ofta om endast en månad. Enligt Konsumentverket och flertalet långivare kan de avgifter som tas ut motsvara en effektiv årsränta på 700-800 procent, och i vissa fall ännu högre.[1] Vanligt är att SMS-lånen anges vara ”räntefria” eller ha en mycket låg ränta, men att avgifter på ett antal hundra kronor tas ut för varje lån. Det är således storleken på dessa avgifter som leder till att SMS-lånen har en mycket hög effektiv ränta. Den högsta rapporterade effektiva räntan på ett SMS-lån i Sverige är 75 862% och togs ut av HTO Finansiering, som bland annat arbetar under varumärket ”LuckyLoan”.[2]

Jämför innan du väljer

Vi rekommenderar att du jämför sms-lån innan du skrider till verket och tar lånet. Räntor och villkor kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika långivare.

Utveckling i Sverige

I Sverige kräver denna typ av blancoutlåningsverksamhet bara att företag gör en registreringsanmälan till Finansinspektionen och behöver ej något tillstånd. (Dock har många företag i branschen inte ens uppfyllt kraven på registrering.[3]) Likaså i Finland och Danmark, medan det i Norge krävs ett tillstånd. I Sverige är det Konsumentverket som är den centrala myndigheten som ska utöva tillsyn över dessa företag.

Företeelsen SMS-lån etablerades 2006 i Sverige.[4] Utbetalningen av de lånade pengarna kunde under 2006 och 2007 ofta ske inom 15 minuter från lånet begärdes, men sedan början av 2008 sker utbetalningen ofta dagen efter på grund av ingripande från de svenska storbankerna.

Betalningsfristtiden för lån utarbetas efter de regler, som finns i respektive land och gäller vid utfärdande av faktura. I Sverige är det enligt bokföringslagen och den normala betalningsfristtiden på 30 dagar och lånen dokumenteras genom utfärdande av en faktura. I och med detta kan utlåningsföretagen antingen belåna fakturorna eller sälja dessa vidare.

För enskilda personer, som upptar denna typ av så kallade ”räntefria lån”, kan problem uppstå vid deklaration, då inte alla utlåningsföretag skickar ut kontrollbesked på betald ränta och således kan låntagare missa att göra ränteavdrag för kostnaden av lånet.

Återbetalningsproblem

En betydande andel av dem som tar SMS-lån i Sverige drabbas av återbetalningsproblem. Kronofogdemyndigheten har rapporterat om en närmast explosionsartad tillväxt av antalet anmälningar av obetalda SMS-lån med början 2007. Antalet ansökningar om betalningsföreläggande relaterade till SMS-lån var 1 407 under andra halvåret 2006, 25 400 under 2007 (15 839 under andra halvåret 2007), 35 800 under 2008 och 46 500 under 2009.[4][5]

Åldersgruppen 18 till 35 år stod för två tredjedelar av fallen under 2007,[4] men efter dess har andelen av fall som gäller personer över 35 år ökat. Män är något överrepresenterade bland fallen, men andelen kvinnor har ökat.[5]

Myndighets- och bankåtgärder mot SMS-lån

Företeelsen SMS-lån, och framför allt det sätt som kreditföretagen har hanterat dem, har kritiserats hårt av såväl Konsumentverket som Kronofogde-myndigheten. Sedan oktober 2006 drev Konsumentombudsmannen (KO) ett mål mot ett av kreditföretagen, Mobillån Sverige AB, som 30 januari 2008 fälldes i Marknadsdomstolen för sitt sätt att ta ut avgifter, vilket ansågs vara vilseledande för låntagarna.[6] Då KO menade att företaget inte hade rättat sig efter domen, stämdes det en kort tid senare på 750 000 kronor av KO och fälldes 2009 i tingsrätten att betala detta belopp.[7][8]

Flera av de större svenska bankerna begränsade runt årsskiftet 2007-2008 SMS-lånebolagens tillgång till bankernas tjänster, som utnyttjats för den minutsnabba förmedlingen av pengarna till dem som tar SMS-lån. Längst gick Swedbank som helt sade upp sina avtal med SMS-låneföretagen, medan Nordea och SEB istället uppgavs ha infört tidsfördröjningar i betalningarna.[9]De drabbade företagen menade dock att detta berodde på att de utgör konkurrenter till de etablerade storbankerna, snarare än på att de var oseriösa.[10]

Svenska Finansinspektionen uppmärksammade hösten 2007 att flera av de företag som bedriver utlåning av detta slag ej hade registrerat sig hos dem, trots att detta är ett lagkrav.[11]

Även EU har uppmärksammat företeelsen, och Europaparlamentet antog i januari 2008 ett direktiv som innebär att alla lån över 200 euro skall omfattas av samma regler avseende information om lånets totalkostnad som större lån.[12]Direktivet måste dock omsättas i nationell lagstiftning innan det är giltigt.

2010 gjorde Konsumentverket förnyade ansträngningar för att få åklagare att åtala vissa SMS-låneföretag för ocker.[2]

Utveckling i andra länder

I en internationell jämförelse var SMS-lån åtminstone fram till 2008 en utpräglat nordisk företeelse, som framför allt finns företrädd i Finland och Sverige. Enstaka företag finns företrädda på motsvarande marknad i Danmark och Norge. De återbetalningsproblem som visa personer i Norden ådragit sig på grund av SMS-lån, och mängden olika lån som har varit möjliga för en person att ta, har dock väckt uppmärksamhet och förvåning även i andra europeiska länder.[13] Under 2008 tycks dock etablering i flera länder utanför Norden vara på gång.

I engelsktalande länder kallas dessa lån Pay Day loans och är i vissa fall hårt reglerade.

Marknadsföring av sms-lån

Kontroverserna som har förekommit i media under senare år har lett till att företagen som erbjuder smslån har tagit till nya marknadsföringsmetoder. Man marknadsför bland annat sina smslån via så kallade affiliatenätverk där man genom partnerskap med siter som recenserar smslån når ut till en stor mängd potentiella låntagare utan att de själva behöver oroa sig för exakt hur marknadsföringsbudskapen formuleras.

Noter

 1.  Gösta Westling (10 oktober 2007). ””Snabba cash med sms – en skuldfälla””. Västmanlands Läns Tidning. Läst 2007-11-19.
 2.  [a b] Svenska Dagbladet, 29 mars 2010: Sms-lånets effektiva ränta: 75 862 %
 3.  Finansinspektionen rapport 2009:10, s. 68
 4.  [a b c] Dagens Nyheter 30 januari 2008: Över 20 000 obetalda sms-lån
 5.  [a b] Dagens Industri, 3 februari 2010: Sms-lån dränker Kronofogden
 6.  Dagens Nyheter 30 januari 2008: Dom mot sms-låneföretag
 7.  Dagens Nyheter 15 februari 2008: KO stämmer sms-låneföretag
 8.  Dagens Industri, 13 oktober 2009: Mobillån Sverige fälls i tingsrätten
 9.  Dagens Industri 8 januari 2008: Bankerna bromsar sms-lånen
 10.  Dagens Nyheter 9 januari 2008: Sms-låneföretag till motattack
 11.  Dagens Nyheter 18 oktober 2007: Finansinspektionen jagar sms-låneföretag
 12.  Dagens Nyheter 16 januari 2008: EU tar krafttag mot snabblånen
 13.  Dagens Nyheter 7 maj 2008: Svenska sms-lån väcker förvåning

Läs mer om:
Kreditmarknad
Kreditvärdighet
Kredittid
Näringsidkarkredit
Konsumentkredit
Ränta, effektiv ränta
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar