Krigslagar

Krigslagar är en särskild uppsättning lagar som träder i kraft först när landet befinner sig i krig. Vanligen innehåller dessa sådant som normalt anses för repressivt för ett fredligt land. Exempelvis innehöll de svenska krigslagarna dödsstraff för vissa brott ända fram till 1972, 51 år efter att det avskaffats i den ordinarie lagstiftningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Krigslagar kan även beteckna de lagar och regler som gällde för militär personal i såväl krig som fred. Det första heltäckande svenska regelverket för krigsmakten infördes i och med Gustav II Adolfs krigsartiklar från 1621.[1] I Amerikas Förenta Stater finns sedan 1951 den s.k Uniform Code of Military Justice för dess militära personal.

Krigslagar är nationella, och ska inte förväxlas med krigets lagar, som är internationella.

Noter

  1.  ”Ur det svenska militära rättegångsväsendets historia”, Kurt Grönfors, ur Rättshistoriska studier, första bandet, 1951, Lund, s 209

Läs mer om:
Undantagstillstånd

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar