Kundvärde

Kundvärde är värdet av den nytta en kund kan få ut av en specifik vara eller tjänst. När kundvärdet överstiger marknadsvärdet, så är det lönsamt för kunden att köpa produkten. När en tillverkare kan öka kundnyttan av sitt erbjudande utan att öka produktionskostnaderna i samma mån, så finns det utrymme att höja priset och att öka företagets lönsamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kunskapen att veta vad som verkligen ger kundvärde, som inte alltid är självklart, är mycket viktigt för företagets möjlighet att öka lönsamheten och stå emot konkurrenter. Ofta används begreppet kundorientering för att sammanfatta ett företags strävan att alla involverade i en produkt förstår denna nytta.

Litteratur

  • Jobber, D. (2004), Principles and Practices of Marketing. Maidenhead: MackGraw-Hill Education, 4e uppl, ISBN 0-07-710708-X.
  • Björnfot, A. And Stehn, L. (2007). Value Delivery through Product Offers: A Lean Leap in Multi-Storey housing Construction. Lean Construction Journal, Vol.3, pp 1-13.

Läs mer om:
Marknadsvärde
Marknadsföring
Relationsmarknadsföring, CRM
Direktmarknadsföring, DM (Direct Marketing)
Kundnöjdhet
Kundvärde och kundtillfredsställelse
Butik – kundanalys

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar