Butik – kundanalys

Vilka är dina kunder? Hur beter de sig? Följande frågor är till för att få dig att fundera och se om det finns förbättringar/förändringar som bör göras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • Vilka är dina kunder eller kundgrupper?
   
 • Varför säljer du just till dem? Finns det andra tänkbara kunder?
   
 • Hur stort är ditt kundunderlag? Mätt på något sätt, t.ex. värde i kronor, totalt antal sålda enheter, antal boende i området etc.
   
 • Om du koncentrerar dig på ett segment (en mätbar grupp) av kund- underlaget, är den tillräckligt stor för att förtjänsten också ska bli tillräcklig?
   
 • Var finns kunderna geografiskt? Bra att veta vid t.ex. reklamutskick.
   
 • Kan du beskriva dina kunder utifrån socioekonomiska faktorer såsom kön, ålder, inkomst, civilstånd, livsstil, boende, religion etc? Kunskapen utnyttjas i marknadsföringen och i sortimentsval.
   
 • Har du tänkt på vad förändringar i kundgruppen kan medföra för din butik?Ett område med småbarnsfamiljer kan på några år förvandlas till ett område med tonårsfamiljer som några år senare till stora delar bara består av vuxna med utflugna barn.
   
 • Har din kundgrupp en stabil inkomst? Om inte, vad innebär det för dig?Påverkas deras inköpsmönster vid konjunkturförändringar?
   
 • Vilka konkurrenter bearbetar segmentet (dina kunder) och på vilka sätt?
   
 • Hur är totalmarknaden (den lokala marknaden) fördelad mellan dig och dina konkurrenter? Respektive butiks marknadsandel.
   
 • Finns det en total tillväxt eller är marknaden minskande? Ökar eller minskar kundunderlaget?
   
 • Finns säsongsvariationer d.v.s. sker försäljningen vid vissa tidpunkter?
   
 • Vilka hänsyn har tagits till säsongsvariationer? Bemanning, sortiment etc.
   
 • Hur är butikens prisnivå i förhållande till konkurrenternas?
   
 • Betonar du något speciellt? Bättre kvalitet, längre öppettider, lägre priser, större urval, goda kreditmöjligheter?
   
 • Vilken är priselasticiteten (priskänsligheten) för butikens viktigaste varor, d.v.s. hur är sambandet mellan prisändringar och försäljningsvolymen?
   
 • Vem är det som beslutar om köpet, vilka är det som kan påverka köp- beslutet?
   
 • På vilket sätt köper man, hur initieras köpen, hur väljs en butik ut, på vilket sätt skaffar kunden information?
   
 • Gör dina kunder sina inköp på vardagar eller på helgen?
   
 • Hur ser försäljningen ut över dagen? Ökar butiken sin försäljning på eftermiddagen eller kvällen?
   
 • Stämmer butikens öppettider med kundernas önskemål?
   
 • Får dina kunder komma med förslag på förbättringar?Har din butik någon ”förslagslåda”?
   
 • Har du låtit dina kunder svara på frågor i ett frågeformulär så att du fått reda på deras önskemål?
   
 • På vilket sätt betalar kunderna? Betalar de kontant eller med kort? Är företagets betalningshantering effektiv, optimal?
   
 • Vilka krav på service ställer kunderna? Hemkörning?

Läs mer om:

Butik – konkurrentanalys
Butik – leverantörsanalys
Butik – prissättning
Butik – marknadsföring
Butik – annonsering
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Butik – prisinformation
Skydd mot rån i handeln

 

Lämna en kommentar