Butik – prissättning

Att sätta pris på sin produkt eller tjänst är inte alltid det lättaste. Prissättningen styrs av en mängd olika faktorer. Rent grundläggande talar vi om interna respektive externa faktorer som påverkar det pris som företaget sätter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exempel på externa faktorer: politiska beslut (t.ex. moms), varutillgång, konkurrenters prissättning.

Exempel på interna faktorer: Priset sätts utifrån de varukostnader som butiken har, övriga kostnader (löner, hyra etc.) samt företagets strategier och mål och de vinstkrav som ledning/ägare ställt upp.

Följande frågor är till för att få dig att fundera och se om det finns mer att göra när det gäller butikens prissättning.

 • Hur bestämmer butiken varans pris? Finns det skäl att titta på andra beräkningsmodeller?
   
 • Bestäms priset med ett generellt påslag per vara, beräknat utifrån en budget? Vad händer om budgeten inte följs?
   
 • Ska varje produkt ha en individuell prissättning?
   
 • Vilken prisstrategi gäller för företagets produkter? Högt, normalt eller lågt pris?
   
 • Finns det utrymme för rabatter till kunden? Erbjuder butiken rabatter vid vissa kvantiteter?
   
 • Gäller alltid satt pris eller är det förhandlingsbart?
   
 • Har butiken full kontroll över vilka varor som är hyllvärmare och vilka som har en hög omsättningshastighet? Sätts priset utifrån denna kunskap?
   
 • De priser som är satta, ger de den förtjänstmarginal som är planerad (budgeterad)?
   
 • Finns kunskap om hur marknaden påverkar priset?
   
 • Vilka varor är priskänsliga och vilka varor kan butiken höja priset på utan att försäljningen minskar nämnvärt?
   
 • Vet butiken vilket högsta pris som kunderna är beredda att betala?
   
 • Styr någon konkurrent prissättningen genom att hålla ett visst pris?
   
 • Förväntar sig kunderna realisationer vid vissa tidpunkter?
   
 • Har konkurrenterna realisationer vid vissa tidpunkter?
   
 • Säljer butiken varor av ”statuskaraktär”? Hur skulle kunderna reagera om priset sattes för lågt?
   
 • Säljs varor i ”paket” d.v.s. ingår t.ex. abonnemang, service, kringprodukter? Är det läge för att öka eller minska denna typ av försäljning?
   
 • Hur påverkas butikens prissättning av konkurrenternas prissättning?
   
 • Har företagets leverantörer några synpunkter på butikens prissättning?
   
 • Finns det erbjudanden som styrs via leverantören/grossisten som butiken är tvingad att följa?
   
 • På vilket sätt påverkas prissättningen av företagets övergripande strategi?

Läs mer om:

Butik – kundanalys
Butik – konkurrentanalys
Butik – leverantörsanalys
Butik – marknadsföring
Butik – annonsering
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Butik – prisinformation
Skydd mot rån i handeln

 

Lämna en kommentar