Butik – annonsering

De flesta butiker använder sig av annonser för att locka till sig kunder. När din butik annonserar är ni då övertygade om att annonsen är utformad på ett sådant sätt att den är effektiv? Följande tips kanske leder till förändringar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • Är butikens annonsering riktad mot målgruppen (utformad på ett sådant sätt att målgruppen uppfattar att budskapet är riktat mot dem)?
   
 • Används rätt reklamkanal? Den kanal som bäst når fram till kunderna.
   
 • Sker annonsering genom nya medier? Exempelvis på Internet.
   
 • Annonserar du vid ”rätt” tillfälle t.ex. då målgruppen fått lön?
   
 • Finns det en reklambudget?
   
 • Innehåller annonsen någon kupong som ska tagas med för att en viss förmån ska kunna erhållas? Gör det lättare att mäta effekten av annonsen.
   
 • Använder du en effektiv rubrik? Kort och träffande?
   
 • Använd inte enbart stora bokstäver i rubriken – den blir då svårläst.
   
 • Förmedlar rubriken en ”förmån” riktad mot kunden?
   
 • Använd ord som Er istället för Vår.
   
 • Finns priset med i annonsen? Den potentielle kunden har svårt att fatta ett köpbeslut om inte priset finns angivet.
   
 • Använder du bilder som förstärker annonsen? En bra bild drar uppmärksamhet till annonsen, kan skapa en viss sinnesstämning hos läsaren.
   
 • Texten ska vara tydlig och kännas träffande.
   
 • Skriv så att det inte blir några missuppfattningar.
   
 • Har företaget en logotype, ta med den i annonsen. Den skapar kontinuitet till butikens annonsering över tiden.
   
 • Försök att ha ett unikt säljande påstående. Ett påstående som kan användas i flera kampanjer och knytas till butiken.
   
 • Typsnittet du använder har också betydelse för hur budskapet uppfattas.
   
 • Om kunskapen inte finns internt i företaget – köp tjänsten av en reklambyrå. Trots en högre kostnad kan det vara väl använda pengar.

Läs mer om:

Butik – kundanalys
Butik – konkurrentanalys
Butik – leverantörsanalys
Butik – prissättning
Butik – marknadsföring
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Butik – prisinformation
Skydd mot rån i handeln

 

Lämna en kommentar