Butik – marknadsföring

Förutom "Den säljskapande marknadsföringen" vi beskrev på avsnittets startsida, följer här ett antal frågor som är till för att få dig att fundera och se om det finns förbättringar/förändringar som bör göras vad avser butikens marknadsföring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • Hur är butikens ”ansikte” utåt? Finns det förbättringar som bör göras? Skyltar, fasad, skyltfönster etc.
   
 • Finns det kompetens i företaget (butiken) vad gäller olika marknads- föringsaktiviteters styrkor respektive svagheter?
   
 • Vilka olika typer av marknadsföringsaktiviteter använder sig butiken av idag? Har andra typer av aktiviteter prövats?
 • Mäter butiken resultatet av olika aktiviteter (kampanjer)? Återförs kunskap till framtida kampanjer?

 • Vilka varor/produkter ger mest effekt då de annonseras?
   
 • Vilka varor/produkter säljs bäst genom att de demonstreras?
   
 • Vilka varor/produkter lockar till impulsköp? Placeras de på lämplig plats i butiken?
   
 • Vilka varor/produkter har hög marginal? Placeras de i ögonhöjd på hyllorna?
   
 • Är priset viktigt? Syns prisuppgiften tydligt?
   
 • Vet butiken när det är bäst att marknadsföra en vara/produkt (varugrupp)?
   
 • Är vissa veckodagar bättre än andra då det gäller marknadsföring (reklam, annonsering etc.)?
   
 • Är det lämpligt att ta hänsyn till de tillfällen då kunderna får sina inbetalningar t.ex. lön, pension, barnbidrag?
   
 • Finns det säsongsvariationer och tas det hänsyn till dessa i marknads- föringen?
   
 • Har butiken en planering över de kampanjer som ska genomföras under ett år? Finns kostnaderna för detta budgeterat?
   
 • Är företagets marknadsföringsaktiviteter regelbundna?
   
 • Marknadsförs butiken tillsammans med andra butiker?
   
 • Kopplas butikens lokala aktiviteter samman med leverantörernas reklam- kampanjer?
   
 • Går det att få marknadsföringsbidrag från leverantörerna?
   
 • Hur mycket pengar investerar butiken på marknadsföring under ett år? Skiljer det sig åt mot vad andra butiker (konkurrenter) lägger på marknadsföring?
   
 • Finns det någon i företaget som studerar den reklam som konkurrenter använder sig av.
   
 • Hanteras reklamationer på ett sådant sätt att kunderna känner sig nöjda?
   
 • Vilka media är det som bäst når butikens kundgrupper?
   
 • Är adresserad direktreklam effektivt att använda för butiken?
   
 • Utnyttjar butiken möjligheten att få sina varor/produkter omnämnda i lokalpress, lokalradio?
   
 • Är det så att butikens verksamhet kräver att finansiering måste erbjudas kunderna?
   
 • Kan en bra finansieringslösning leda till merförsäljning?
   
 • Har företaget ett eget finansieringsalternativ? Finns det en gräns för hur stor total kredit som företaget kan ge? Kredit till en enskild kund?
   
 • Erbjuds någon speciell service för att locka till sig kunder? På vilket sätt hanteras denna service? Är det lämpligt att utöka denna service?
   
 • På vilket sätt bemöts kunder som ringer?
   
 • Försöker butiken skapa sig en image genom att vara med på olika lokala aktiviteter, t.ex. sponsring av arrangemang, deltaga i lokala mässor?

 
Läs mer om:

Butik – kundanalys
Butik – konkurrentanalys
Butik – leverantörsanalys
Butik – prissättning
Butik – annonsering
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Butik – prisinformation
Skydd mot rån i handeln

 

 

Lämna en kommentar