Butik – prisinformation

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningsgrunderna för jämförpriser.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation;
beslutade den 15 december 2008 (KOVFS 2008:13)


Tillämpningsområde

När prisinformation ska lämnas

När en bestämd produkt bjuds ut i en försäljningslokal, i ett skyltfönster eller i omedelbar anslutning till säljstället ska priset och, i tillämpliga fall, jämförpriset anges.
När en bestämd produkt marknadsförs tillsammans med en prisuppgift ska prisinformation lämnas i enlighet med 7-10 §§ prisinformationslagen (2004:347).

Hur prisinformation ska lämnas

Prisinformationen ska som huvudregel vara skriftlig. Sådan prisinformation lämnas

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  1. på varan eller dess förpackning, eller
  2. på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens omedelbara närhet.

Uppgifter om pris och jämförpris ska anges omedelbart bredvid varandra med en stil och storlek som är lätt att läsa. Prisinformationen ska anges med kommatecken eller kolon mellan kron- och öretal. Jämförpriset ska avrundas till två decimaler. Måttenheten för jämförpriset ska skrivas ut. När jämförpriset anges på en hyllkantsetikett ska det anges mot gul bakgrund.

Särskilt om dagligvaror

Om priset på dagligvaror som bjuds ut i en försäljningslokal endast anges på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens omedelbara närhet, ska det finnas möjlighet för konsumenten att på ett enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före betalningen, dels kontrollera att det pris som tas ut i kassan stämmer överens med prisinformationen vid varan.

För varor av varierande vikt som levereras färdigförpackade till butiken bör priset anges på varan eller dess förpackning. Om varans vikt framgår av förpackningen och det finns möjlighet att på ett enkelt sätt i varans omedelbara närhet kontrollera det exakta priset för varan och att jämförpriset är korrekt angivet, får dock priset för sådana varor anges endast med jämförpris på en hyllkantsetikett eller skylt.

För varor som säljs i lösvikt behöver endast jämförpriset anges. Det ska finnas möjlighet för konsumenten att ta reda på kostnaden för varorna före betalningen.

Måttenheter för jämförpriser

För jämförpriser på varor ska någon av följande måttenheter användas:
– kronor per kilogram eller ton (kr/kg, kr/ton),
– kronor per liter eller kubikmeter (kr/l, kr/m3),
– kronor per meter eller kilometer (kr/m, kr/km),
– kronor per kvadratmeter (kr/m2),
– kronor per styck eller per 100 stycken (kr/st, kr/100 st), eller
– kronor per rekommenderad användning (kr/dos, kr/tvätt, kr/disk etc.).

Beräkningsgrunder för jämförpris

För följande varor ska angivna beräkningsgrunder användas:

  1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan.
  2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt.
  3. För material som ska täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter. För färg anges jämförpriset per liter. Undantag från kravet på jämförpris för tapeter som säljs på rulle.
  4. För varor med rekommenderad dosering beräknas jämförpriset per rekommenderad dos. I förekommande fall ska beräkningen ske enligt varans normaldosering.
  5. För varor som ska spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd bruksfärdig vara eller standardlösning.


Undantag från krav på jämförpris

Skyldigheten att ange jämförpris enligt 7 – 10 §§ prisinformationslagen (2004:347) gäller inte
– förpackningar som innehåller 50 gram eller mindre,
– förpackningar som innehåller 50 milliliter eller mindre,
– förpackningar som innehåller flera olika varor,
– förpackningar där försäljningspriset är detsamma som jämförpriset,
– varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper, eller
– tapeter som säljs på rulle.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Butik – kundanalys
Butik – konkurrentanalys
Butik – leverantörsanalys
Butik – prissättning
Butik – marknadsföring
Butik – annonsering
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Skydd mot rån i handeln

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar