Butik – leverantörsanalys

Det gäller att bevaka sina leverantörer/distributörer/grossister.Det finns flera anledningar till detta. Naturligtvis vill butiken veta vem man gör affärer med. Andra anledningar till att bevaka leverantören är att se om de gör förändringar som missgynnar butiken, t.ex. höjer sin egen marginal, försämrad distribution som gör att butiken måste öka sin lagerhållning, ändrade kreditvillkor, ändrade mängdrabatter och bonus.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Även en bevakning över potentiellt nya leverantörer måste ständigt ske.

Butiken och leverantören är beroende av varandra för att lyckas. Detta innebär att båda parter ska vara nöjda med samarbetet.

 • Har butiken bestämt vad och hur mycket som ska köpas från varje leverantör?
   
 • Försöker butiken hålla nere antalet leverantörer?
   
 • Har butiken ett system för att utvärdera sina olika leverantörer? En krav- lista, någon typ av checklista?
   
 • Hänger leverantören med i branschens utveckling?
   
 • Ligger leverantören i fronten när det gäller utveckling, produktförnyelse etc?
   
 • Kan leverantören tillföra vår butik kunskap?
   
 • Har leverantören fullt kapacitetsutnyttjande – svårt att leverera det som beställts? Hur viktig är vi som kund för leverantören – kan vi förvänta oss att bli prioriterade i en bristsituation?
   
 • Hur är leverantörens ställning på marknaden jämfört med konkurrenterna sedd ur olika aspekter?
   
 • Hur fungerar distributionen? Finns det några störningar i den?
   
 • Hur fungerar leverantörens egen försäljning? Vilka är leverantörens kunder, få stora eller många små?
   
 • Hänger leverantören med i utveckling sedd ur olika aspekter över tiden tex tillväxt, modernisering, rationalisering?
   
 • Hur är leverantörens ekonomi? Kan butiken förvänta sig förändringar av olika slag om leverantören t.ex. måste skära i sina kostnader.
   
 • Har leverantören ingått speciella avtal med någon av butikens konkurrenter?
   
 • Vilka avtal är gjorda med leverantören? Vad innebär dessa?
   
 • Bidrar leverantören med marknadsföring, säljstödsmaterial etc.?
   
 • Ta reda på hur leverantören uppfattar butiken som kund. Är butiken en bra kund? Finns det något i butikens inköpsarbete som de vill ändra på t.ex. arbetssättet, kommunikations- eller beställarsystemet?

 
Läs mer om:

Butik – kundanalys
Butik – konkurrentanalys
Butik – prissättning
Butik – marknadsföring
Butik – annonsering
Butik – ledningsfrågor
Butik – finansiell analys och kontroll
Butik – prisinformation
Skydd mot rån i handeln

 

Lämna en kommentar