Kunskapsföretag

Ett kunskapsföretag är ett företag där produktionen är icke standardiserad, kreativ, individberoende och komplext problemlösande.[1] Därmed skiljer sig kunskapsföretag från andra tjänsteföretag och industriföretag där verksamheten kan standardiseras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Typiska kunskapsföretag är konsultföretag, advokatfirmor samt reklam- och revisionsbyråer. Dessa företag säljer sin specifika kunskap och är beroende av personalens kompetens och kreativitet. Den värdefullaste tillgången i kunskapsföretaget är därför det som kallas humankapital, det vill säga de mänskliga resurserna i form av individernas förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet.[2] Enligt den traditionella synen kännetecknas ett kunskapsföretag av att tjänsten levereras av en specialist, har karaktären av rådgivning och är inriktad på problemlösning. Specialisten är etablerad på marknaden som till exempel ”arkitekt” eller ”konsult”. Tjänsten består av ett uppdrag som säljaren utför åt köparen.[3]

Niklas Hill introducerar i sin bok Kunskapsföretagaren – starta och utveckla en kreativ verksamhet en delvis ny syn på kunskapsföretag. Enligt Hill baserar många kunskapsföretag sin verksamhet på kompetens som inte passar in i traditionella mallar. Här gäller det alltså att ta fram nyskapande affärsmodeller för att kunna paketera denna kunskap.[4]

Källor:

  1.  Sveiby och Risling, 1987
  2.  Edvinsson & Malone, 1997
  3.  Kotler, 2002
  4.  Hill, Niklas (2013): Kunskapsföretagaren – starta och utveckla en kreativ verksamhet. Stockholm: Trinambai Consulting, s 58 ff.

Läs mer om:
Kompetens
Kärnkompetens
Social kompetens
Kompetensutveckling
Kreativitet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar