Livförsäkring

Begreppet livförsäkring är en typ av personförsäkring där själva risken för ett försäkringsfall är knutet till en (ibland flera) personers liv, hälsa eller arbetsförmåga. Livförsäkring som en form av ersättning i händelse av skada på person har funnits sedan romartiden. Livförsäkring i modern mening, där premien baserar sig på sannolikheter och dödsfallsstatistik uppkom 1698 i London för företaget Mercers Company. I Sverige var det Skandia som var först 1855, följt av Svea i Göteborg 1866 (sedermera uppgått i Skandia), Nordstjernan, Thule (sedermera uppgått i Skandia), Victoria, Allmänna Lifförsäkringsbolaget (båda två uppgick sedermera i Trygg, numera del av SEB TryggLiv.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I stort finns i Sverige två huvudsakliga varianter:

 1. Kapitalförsäkring, där ett kapital utfaller vid en viss avtalad tidpunkt.
  Kapitalförsäkring har vidare två underkategorier:
  – Kapital som faller ut vid dödsfall (exempelvis om en make/maka/förälder avlider innan viss ålder, oftast pensionsåldern).
  – Kapital som utfaller endast om försäkringstagaren uppnår en viss ålder.
 2. Livränteförsäkring, där ett belopp (livräntan) ska betalas ut under en viss period, som startar vid en viss avtalad tidpunkt.

Från början tillkom livförsäkringen som ett skydd för efterlevande ekonomiskt om maken, som oftast var familjeförsörjaren avled. Detta var särskilt viktigt innan kvinnor fick tillgång till egen pension.

I många anställningsförhållanden ingår en fri livförsäkring, s.k. tjänstegruppliv-försäkring som ger efterlevande ett grundläggande skydd vid dödsfall. Villkoren är dock ofta sämre än vid en individuell livförsäkring.

Det finns flera olika typer av livförsäkringar som täcker många olika förhållanden. Företagsägare kan till exempel försäkra sig via en kompanjonförsäkring så att de kan köpa ut eventuella ärvda aktieinnehav om kompanjonen dör. Husägare har möjlighet att teckna speciella försäkringar som löser ut huslån om en av låntagarna avlider.

Utbetalningen från livförsäkringar är skattefri och kommer oftast som en klumpsumma. Beloppet bestäms utifrån inbetald premie och kan vara baserad på basbelopp eller fasta angivna belopp enligt försäkringens tarriffer.

Den första livförsäkringen i Sverige gavs genom pensionskassor i mitten på 1700-talet.

Källor

 • Livförsäkring – Mina försäkringar
 • Livförsäkring – Försäkringsfakta
 • TGL-försäkring – Försäkringsfakta

Läs mer om:
Kapitalförsäkring
Vad är en kapitalförsäkring?
Pensionsförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar