Naturskydd

Hur naturen ska skyddas beskrivs i kapitel 7 och 8 i Miljöbalken. Det finns ett flertal möjligheter att skydda olika naturvärden och miljöer vilket även innebär begränsningar för företag som har naturnära verksamheter.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Naturnära verksamheter

I första hand påverkar det verksamheter inom jord- och skogsbruk, fiske, men även olika typer av företag inom upplevelsenäringarna (t.ex. arrangörer av olika gruppaktiviteter som turridning, kanot- och kajakpaddling, ”överlevnadskurser”, sportfiske).

De företag som befinner sig i eller i närheten av skyddade områden påverkas på olika sätt. Beroende på skyddsområdets art kan exempelvis följande inskränkningar göras:

 • mot att använda bekämpningsmedel
 • sätta upp stängsel
 • dika ur
 • att avverka skog
 • att få jaga eller fiska
 • att inte få nyttja marken för t.ex. ridning
 • att uppföra bebyggelse

En vanlig inskränkning är att tillträde till vissa områden förbjuds under hela eller delar av året. Kan exempelvis vara ett fågelskyddsområde.

För markägare innebär olika naturskydd bland annat att de måste acceptera att vägar och parkeringar anläggs och att raststugor byggs för att göra området lätt tillgängligt för allmänheten. Kan också vara tal om gallring och röjning. Möjlighet till viss ersättning finns för uppkommen skada. Följande punkter är upptagna i miljöbalken över vad en markägare måste acceptera. Att det:

 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 
   
 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas, 
   
 3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller 
   
 4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden. 
   

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar