Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är ett organisationsnummer?

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning i stället för ett organisationsnummer. 
 

Hur får jag ett organisationsnummer?

Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer.

Från Bolagsverket får företaget eller föreningen sitt organisationsnummer då verket har beslutat om registrering. Organisationsnumret står på registrerings-beviset som skickas ut.
 

Kan organisationsnumret visa företagsform?

Det går inte att helt säkert säga vilken företagsform som finns bakom ett organisationsnummer. För många företag och föreningar stämmer dock följande lista. Organisationsnumret börjar med

  • 5 – aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag
  • 9 – handelsbolag och kommanditbolag
  • 7 eller 8 – bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, europakooperativ och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
  • 2 eller 8 – trossamfund.
     

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar